Phan Nam

Phan Nam

30/12/2019

*********

*********

Tin đã đăng: 90 tin

7 tỷ 400 triệu

Phường 3, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh

8 tỷ 900 triệu

Phường 12, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh

8 tỷ

Phường 5, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh

7 tỷ 700 triệu

Phường 5, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh

5 tỷ 200 triệu

Phường 8, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh

5 tỷ 200 triệu

Phường 8, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh

7 tỷ

Phường 1, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh

3 tỷ 200 triệu

Phường 8, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh

7 tỷ 900 triệu

Phường 11, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh

7 tỷ 600 triệu

Phường 10, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh

6 tỷ 600 triệu

Phường 10, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh

7 tỷ 500 triệu

Phường 13, Quận 10, TP Hồ Chí Minh

6 tỷ 200 triệu

Phường 13, Quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh

6 tỷ 600 triệu

Phường 10, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh

Thỏa thuận

Phường 10, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh

4 tỷ 500 triệu

Phường 11, Quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh

5 tỷ 400 triệu

Phường 3, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh

4 tỷ 900 triệu

Phường 10, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh

7 tỷ

Phường 4, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh

của 5
VnExpress Fanpage