Phan Nam

Phan Nam

30/12/2019

*********

*********

Tin đã đăng: 90 tin

6 tỷ 950 triệu

Phường 1, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh

7 tỷ 200 triệu

Phường 9, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh

6 tỷ 100 triệu

Phường 4, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh

8 tỷ 300 triệu

Phường 6, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh

8 tỷ 700 triệu

Phường 2, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh

6 tỷ 900 triệu

Phường 2, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh

7 tỷ 500 triệu

Phường 10, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh

8 tỷ 500 triệu

Phường 1, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh

5 tỷ 500 triệu

Phường 10, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh

7 tỷ

Phường 4, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh

7 tỷ 900 triệu

Phường 10, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh

4 tỷ 600 triệu

Phường 10, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh

6 tỷ 400 triệu

Phường 6, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh

Thỏa thuận

Phường 6, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh

4 tỷ 350 triệu

Phường 10, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh

4 tỷ 400 triệu

Phường 10, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh

6 tỷ 500 triệu

Phường 6, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh

4 tỷ 600 triệu

Phường 9, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh

4 tỷ 200 triệu

Phường 4, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh

của 5
VnExpress Fanpage