Đang xử lý...

Bảng giá dịch vụ

Gói Silver

Giá 1.000.000 vnđ

Nhận được 1.100.000 Đồng Rao

Thời hạn sử dụng: 365 ngày

Gói Silver +

Giá 2.000.000 vnđ

Nhận được 2.250.000 Đồng Rao

Thời hạn sử dụng: 365 ngày

Gói Gold

Giá 5.000.000 vnđ

Nhận được 5.750.000 Đồng Rao

Thời hạn sử dụng: 365 ngày

Gói Gold +

Giá 8.000.000 vnđ

Nhận được 9.600.000 Đồng Rao

Thời hạn sử dụng: 365 ngày

Tìm hiểu thêm về Đồng Rao. Xem thêm

Gói 10 lượt đẩy

Giá 125.000 vnđ

Thời hạn sử dụng: 20 ngày

Gói 20 lượt đẩy

Giá 245.000 vnđ

Thời hạn sử dụng: 40 ngày

Gói 50 lượt đẩy

Giá 600.000 vnđ

Thời hạn sử dụng: 90 ngày

Gói 100 lượt đẩy

Giá 1.125.000 vnđ

Thời hạn sử dụng: 180 ngày

Tìm hiểu thêm về Lượt đẩy tin. Xem thêm

Gói 10 lượt đăng

Chỉ dành cho tin Bất Động Sản

Giá 125.000 vnđ

Thời hạn sử dụng: 20 ngày

Gói 20 lượt đăng

Chỉ dành cho tin Bất Động Sản

Giá 245.000 vnđ

Thời hạn sử dụng: 40 ngày

Gói 50 lượt đăng

Chỉ dành cho tin Bất Động Sản

Giá 600.000 vnđ

Thời hạn sử dụng: 90 ngày

Gói 100 lượt đăng

Chỉ dành cho tin Bất Động Sản

Giá 1.125.000 vnđ

Thời hạn sử dụng: 180 ngày

Tìm hiểu thêm về Lượt đăng tin. Xem thêm

VnExpress Fanpage