Đang xử lý...

ĐỒNG RAO

1. Giá trị và phạm vi hoạt động của Đồng Rao:

- Đồng Rao (ĐR) là phương thức thanh toán được Rao Vặt cung cấp cho người dùng, để chi trả cho các dịch vụ từ Rao Vặt. Khi sử dụng Đồng Rao để mua dịch vụ từ Rao Vặt, 1 Đồng Rao có giá trị tương đương với 1 Việt Nam Đồng (1 Đồng Rao = 1 Việt Nam Đồng).

- Đồng Rao chỉ được sử dụng để thanh toán cho các dịch vụ được cung cấp bởi Rao Vặt, trên trang raovat.vnexpress.net. Người dùng không thể sử dụng Đồng Rao để thanh toán cho các dịch vụ từ các doanh nghiệp khác.

- Đối với các tài khoản đã đăng kí trên Rao Vặt, Đồng Rao không được dùng để thuyên chuyển giữa các tài khoản cá nhân khác nhau và cũng không quy đổi thành tiền mặt ra khỏi tài khoản.

2. Các loại tài khoản Đồng Rao:

- Tài khoản chính (TKC): thể hiện số lượng Đồng Rao phát sinh trong quá trình nạp tiền.

+ Không có giới hạn về số lượng Đồng Rao trong tài khoản chính.

+ Đồng Rao (ĐR) trong tài khoản chính: có giá trị sử dụng 365 ngày tính từ ngày nạp tiền vào tài khoản Đồng Rao. Thời hạn được tính theo từng giao dịch.


- Tài khoản Khuyến Mãi (TKKM): thể hiện số lượng Đồng Rao phát sinh từ các hoạt động khuyến mãi/mã khuyến mãi của Rao Vặt.

+ Không có giới hạn về số lượng Đồng Rao trong tài khoản khuyến mãi.

+ Đồng Rao (ĐR) trong tài khoản khuyến mãi: có giá trị sử dụng 30 ngày và sẽ không thể được dùng để chuyển qua TKC. Sau 30 ngày, Đồng Rao khuyến mãi sẽ tự động hết hạn và bị trừ khỏi TKKM.


GÓI ĐẨY TIN

1. Định nghĩa

Là gói dịch vụ dành cho khách hàng muốn làm mới tin đăng của mình để tin không bị trôi đi.

2. Quyền lợi gói dịch vụ

- Tin đăng sẽ hiển thị lại giống như đăng mới tin bất kỳ. Tuy nhiên thời gian và vị trí hiển thị không cố định, sẽ bị trôi đi khi có tin mới hơn đăng lên.

- Khi mua gói đẩy tin sẽ có giá ưu đãi hơn so với đẩy tin lẻ.

3. Phạm vi hoạt động và giá trị sử dụng

Phạm vi hoạt động

- Lượt Đẩy Tin là phương thức thanh toán được Rao Vặt cung cấp cho người dùng, để chi trả cho các dịch vụ từ Rao Vặt ở phạm vi Lượt Đẩy Tin.

- Lượt Đẩy Tin chỉ được sử dụng để thanh toán cho các dịch vụ được cung cấp bởi Rao Vặt, trên trang raovat.vnexpress.net. Người dùng không thể sử dụng Lượt Đẩy Tin để thanh toán cho các dịch vụ từ các doanh nghiệp khác.

- Đối với các tài khoản đã đăng ký trên Rao Vặt, Lượt Đẩy Tin không được dùng để thuyên chuyển giữa các tài khoản cá nhân khác nhau và cũng không quy đổi thành tiền mặt ra khỏi tài khoản.

Giá trị sử dụng:

Lượt Đẩy Tin trong tài khoản: có giá trị sử dụng phụ thuộc vào theo gói đẩy tin mà người dùng mua. Bao gồm:

- Gói 10 Lượt Đẩy Tin: thời hạn sử dụng 20 ngày. Thời hạn được tính theo từng giao dịch.

- Gói 20 Lượt Đẩy Tin: thời hạn sử dụng 40 ngày. Thời hạn được tính theo từng giao dịch.

- Gói 50 Lượt Đẩy Tin: thời hạn sử dụng 90 ngày. Thời hạn được tính theo từng giao dịch.

- Gói 100 Lượt Đẩy Tin: thời hạn sử dụng 180 ngày. Thời hạn được tính theo từng giao dịch.


GÓI ĐĂNG TIN

1. Định nghĩa

Là gói dịch vụ dành cho khách hàng có nhu cầu đăng tin mới trên trang Rao vặt (Mức giá áp dụng với tin trong danh mục Bất động sản).

2. Quyền lợi gói dịch vụ

Khách hàng mua gói đăng tin sẽ có mức giá ưu đãi hơn (Ví dụ: 125.000 VNĐ/ 10 lượt đăng) so với đẩy tin lẻ (15.000 VNĐ/tin).

3. Phạm vi hoạt động và giá trị sử dụng

Phạm vi hoạt động:

- Lượt Đăng Tin là phương thức thanh toán được Rao Vặt cung cấp cho người dùng, để chi trả cho các dịch vụ từ Rao Vặt ở phạm vi Lượt Đăng Tin.

- Lượt Đăng Tin chỉ được sử dụng để thanh toán cho các dịch vụ được cung cấp bởi Rao Vặt, trên trang raovat.vnexpress.net. Người dùng không thể sử dụng Lượt Đăng Tin để thanh toán cho các dịch vụ từ các doanh nghiệp khác.

- Đối với các tài khoản đã đăng ký trên Rao Vặt, Lượt Đăng Tin không được dùng để thuyên chuyển giữa các tài khoản cá nhân khác nhau và cũng không quy đổi thành tiền mặt ra khỏi tài khoản.

Giá trị sử dụng:

Lượt Đăng Tin trong tài khoản: có giá trị sử dụng phụ thuộc vào theo gói đẩy tin mà người dùng mua. Bao gồm:

- Gói 10 Lượt Đăng Tin: thời hạn sử dụng 20 ngày. Thời hạn được tính theo từng giao dịch.

- Gói 20 Lượt Đăng Tin: thời hạn sử dụng 40 ngày. Thời hạn được tính theo từng giao dịch.

- Gói 50 Lượt Đăng Tin: thời hạn sử dụng 90 ngày. Thời hạn được tính theo từng giao dịch.

- Gói 100 Lượt Đăng Tin: thời hạn sử dụng 180 ngày. Thời hạn được tính theo từng giao dịch.


LƯU Ý

Về quyền lợi các gói Đẩy tin/ Đăng tin:

- Trong 1 ngày, khách hàng không được đăng quá 1 tin trùng để đảm bảo tin đăng đa dạng và công bằng cho tất cả khách hàng.

- Số lượt đăng/ đẩy tin sẽ có thời hạn trong thời gian quy định. Nếu khách hàng đã sử dụng hết số lượt trước thời hạn hoặc đã hết thời hạn mà chưa sử dụng hết lượt đăng tin/ đẩy tin thì sau đó sẽ không có quyền sử dụng dịch vụ như gói đã đăng ký.

Thông tin về hoàn phí:

Trong trường hợp người dùng trả phí để sử dụng các dịch vụ của Rao Vặt nhưng tin đăng bị từ chối do vi phạm tiêu chuẩn duyệt tin, Rao Vặt sẽ tiến hành hoàn trả phần phí này cho người dùng theo quy chế sau:

- Trường hợp người dùng sử dụng Đồng Rao/lượt đăng tin và tin đăng bị từ chối thì Đồng Rao/lượt đăng tin lấy ra từ tài khoản nào sẽ được hoàn trả lại vào tài khoản tương ứng.

- Trường hợp người dùng sử dụng phương thức thanh toán khác (Thẻ ATM, thẻ quốc tế, ví MoMo) và tin đăng bị từ chối thì phần phí này sẽ được chuyển thành Đồng Rao và hoàn trả vào tài khoản chính của người dùng số Đồng Rao tương ứng với số tiền người dùng đã thanh toán. tỷ lệ quy đổi của đồng Rao: "1 Đồng Rao tương đương 1 vnđ ".

Một số lưu ý:

- Phí sử dụng dịch vụ sẽ không được hoàn trả hoặc chuyển đổi sang tiền mặt dưới bất kỳ hình thức nào.

- Trong trường hợp phát sinh việc hoàn phí thì thông báo và thông tin hoàn phí chi tiết sẽ được gửi đến địa chỉ email của người dùng.

- Việc hoàn phí sẽ được xử lý trong vòng 48 giờ làm việc kể từ thời điểm tin đăng bị từ chối.

- Trong trường hợp người dùng không nhận được phí hoàn về sau 48 giờ làm việc kể từ thời điểm nhận được email thông báo hoàn phí xin vui lòng liên hệ hotline hoặc gửi email tới địa chỉ raovat@vnexpress.net để được hỗ trợ.

VnExpress Fanpage