Đang xử lý...
maygiatcongnghiep.smcjsc

maygiatcongnghiep.smcjsc

23/04/2021

*********

*********

Tin đã đăng: 85 tin

Máy dập mác quần áo Thermopatch Y151T

Máy dập mác quần áo Thermopatch Y151T

Thỏa thuận

Phường Thanh Xuân Bắc, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Bán Máy giặt vắt công nghiệp 84kg MAXI MWSP-185

Bán Máy giặt vắt công nghiệp 84kg MAXI MWSP-185

Thỏa thuận

Phường Thanh Xuân Bắc, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Máy giặt vắt công nghiệp 29kg Iron Horse IHSP-65

Máy giặt vắt công nghiệp 29kg Iron Horse IHSP-65

Thỏa thuận

Phường Thanh Xuân Bắc, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Máy giặt vắt công nghiệp 11 kg LACASA MAQ B-11 TC2

Máy giặt vắt công nghiệp 11 kg LACASA MAQ B-11 TC2

Thỏa thuận

Phường Thanh Xuân Bắc, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Máy sấy đồ vải công nghiệp 91kg Iron Horse IHDP-200S

Máy sấy đồ vải công nghiệp 91kg Iron Horse IHDP-200S

Thỏa thuận

Phường Thanh Xuân Bắc, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Máy giặt vắt công nghiệp 18 kg LACASA MAQ B-18 TC2

Máy giặt vắt công nghiệp 18 kg LACASA MAQ B-18 TC2

Thỏa thuận

Phường Thanh Xuân Bắc, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Máy giặt vắt công nghiệp Fagor 25 kg LR-25 TP E

Máy giặt vắt công nghiệp Fagor 25 kg LR-25 TP E

Thỏa thuận

Phường Thanh Xuân Bắc, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Máy sấy đồ vải công nghiệp Imesa ES-10

Máy sấy đồ vải công nghiệp Imesa ES-10

Thỏa thuận

Phường Thanh Xuân Bắc, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Máy là ga công nghiệp Chicago Laser 13

Máy là ga công nghiệp Chicago Laser 13

Thỏa thuận

Phường Thanh Xuân Bắc, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Máy giặt vắt công nghiệp 100 kg Pegasus PW-100

Máy giặt vắt công nghiệp 100 kg Pegasus PW-100

Thỏa thuận

Phường Thanh Xuân Bắc, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Máy là ép công nghiệp Ghidini P88-U3L

Máy là ép công nghiệp Ghidini P88-U3L

Thỏa thuận

Phường Thanh Xuân Bắc, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Máy là ga công nghiệp Lavamac LSR-5016

Máy là ga công nghiệp Lavamac LSR-5016

Thỏa thuận

Phường Thanh Xuân Bắc, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Máy giặt khô công nghiệp Pegasus PDC-20 S

Máy giặt khô công nghiệp Pegasus PDC-20 S

Thỏa thuận

Phường Thanh Xuân Bắc, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Máy là ga công nghiệp Renzacci MSA-3200

Máy là ga công nghiệp Renzacci MSA-3200

Thỏa thuận

Phường Thanh Xuân Bắc, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Máy giặt vắt công nghiệp 13kg MAXI MWHE-30

Máy giặt vắt công nghiệp 13kg MAXI MWHE-30

Thỏa thuận

Phường Thanh Xuân Bắc, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

SMC- Máy giặt vắt công nghiệp 38.6kg Iron Horse IHSP-85

SMC- Máy giặt vắt công nghiệp 38.6kg Iron Horse IHSP-85

Thỏa thuận

Phường Thanh Xuân Bắc, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Máy giặt vắt công nghiệp 27kg Image HE-60

Máy giặt vắt công nghiệp 27kg Image HE-60

Thỏa thuận

Phường Thanh Xuân Bắc, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Máy sấy đồ vải công nghiệp 23kg Lacasa S-460 TC2

Máy sấy đồ vải công nghiệp 23kg Lacasa S-460 TC2

Thỏa thuận

Phường Thanh Xuân Bắc, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Máy sấy đồ vải công nghiệp 77kg Iron Horse IHDE-170

Máy sấy đồ vải công nghiệp 77kg Iron Horse IHDE-170

Thỏa thuận

Phường Thanh Xuân Bắc, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

của 5
VnExpress Fanpage