Đang xử lý...
ludu1102

ludu1102

08/01/2021

*********

*********

Tin đã đăng: 9 tin

Cảm biến đo TSS, SS quan trắc tự động

Cảm biến đo TSS, SS quan trắc tự động

109.083.000 VNĐ

Quận Ba Đình, Hà Nội

Sensor đo Clo, quan trắc tự động

Sensor đo Clo, quan trắc tự động

Thỏa thuận

Phường Vĩnh Phúc, Quận Ba Đình, Hà Nội

Cảm biến đo COD/BOD

Cảm biến đo COD/BOD

205.881.000 VNĐ

Phường Vĩnh Phúc, Quận Ba Đình, Hà Nội

Cảm biến đo pH, nhiệt độ, quan trắc tự động

Cảm biến đo pH, nhiệt độ, quan trắc tự động

44.200.000 VNĐ

Phường Vĩnh Phúc, Quận Ba Đình, Hà Nội

Sensor đo pH, quan trắc tự động

Sensor đo pH, quan trắc tự động

17.250.000 VNĐ

Phường Vĩnh Phúc, Quận Ba Đình, Hà Nội

Sensor đo Amoni/Nitrat, quan trắc tự động

Sensor đo Amoni/Nitrat, quan trắc tự động

86.160.000 VNĐ

Phường Vĩnh Phúc, Quận Ba Đình, Hà Nội

Thiết bị lấy mẫu tự động trạm quan trắc tự động

Thiết bị lấy mẫu tự động trạm quan trắc tự động

157.500.000 VNĐ

Phường Vĩnh Phúc, Quận Ba Đình, Hà Nội

Sensor đo Amoni

Sensor đo Amoni

42.600.000 VNĐ

Phường Vĩnh Phúc, Quận Ba Đình, Hà Nội

Sensor đo amoni dành cho trạm quan trắc tự động, liên tục

Sensor đo amoni dành cho trạm quan trắc tự động, liên tục

16.600.000 VNĐ

Phường Vĩnh Phúc, Quận Ba Đình, Hà Nội

VnExpress Fanpage