Đang xử lý...
Lê Trung Kiên

Lê Trung Kiên

25/08/2020

*********

*********

Tin đã đăng: 17 tin

Thỏa thuận

Phường Ngọc Xuyên, Quận Đồ Sơn, Hải Phòng

1 tỷ 285 triệu

Phường Tân Thành, Quận Dương Kinh, Hải Phòng

680.000.000 VNĐ

Phường Tân Thành, Quận Dương Kinh, Hải Phòng

Thỏa thuận

Phường Tân Thành, Quận Dương Kinh, Hải Phòng

Thỏa thuận

Phường Tân Thành, Quận Dương Kinh, Hải Phòng

930.000.000 VNĐ

Phường Bàng La, Quận Đồ Sơn, Hải Phòng

1 tỷ 350 triệu

Phường Tân Thành, Quận Dương Kinh, Hải Phòng

Thỏa thuận

Phường Tân Thành, Quận Dương Kinh, Hải Phòng

Thỏa thuận

Phường Ngọc Hải, Quận Đồ Sơn, Hải Phòng

3 tỷ 300 triệu

Phường Bàng La, Quận Đồ Sơn, Hải Phòng

1 tỷ 540 triệu

Phường Vạn Sơn, Quận Đồ Sơn, Hải Phòng

2 tỷ

Phường Minh Đức, Quận Đồ Sơn, Hải Phòng

1 tỷ 800 triệu

Phường Ngọc Hải, Quận Đồ Sơn, Hải Phòng

Thỏa thuận

Phường Ngọc Xuyên, Quận Đồ Sơn, Hải Phòng

590.000.000 VNĐ

Xã Đoàn Xá, Huyện Kiến Thụy, Hải Phòng

Thỏa thuận

Phường Bàng La, Quận Đồ Sơn, Hải Phòng

VnExpress Fanpage