nhungdtn.brightland

nhungdtn.brightland

26/05/2020

*********

*********

Tin đã đăng: 14 tin

Thỏa thuận

Xã Điện Ngọc, Huyện Điện Bàn, Quảng Nam

799.000.000 VNĐ

Thị trấn Núi Thành, Huyện Núi Thành, Quảng Nam

Thỏa thuận

Xã Hòa Tiến, Huyện Hòa Vang, Đà Nẵng

350.000.000 VNĐ

Phường Hòa Khương, Huyện Hòa Vang, Đà Nẵng

Thỏa thuận

Xã Hòa Sơn, Huyện Hòa Vang, Đà Nẵng

449.000.000 VNĐ

Xã Điện Ngọc, Huyện Điện Bàn, Quảng Nam

429.000.000 VNĐ

Xã Hòa Tiến, Huyện Hòa Vang, Đà Nẵng

400.000.000 VNĐ

Xã Hòa Tiến, Huyện Hòa Vang, Đà Nẵng

Thỏa thuận

Xã Hòa Tiến, Huyện Hòa Vang, Đà Nẵng

610.000.000 VNĐ

Xã Hòa Tiến, Huyện Hòa Vang, Đà Nẵng

Thỏa thuận

Xã Hòa Tiến, Huyện Hòa Vang, Đà Nẵng

479.000.000 VNĐ

Xã Hòa Tiến, Huyện Hòa Vang, Đà Nẵng

479.000.000 VNĐ

Xã Hòa Tiến, Huyện Hòa Vang, Đà Nẵng

Thỏa thuận

Phường Hòa Châu, Huyện Hòa Vang, Đà Nẵng

VnExpress Fanpage