Đang xử lý...
Vũ Trang

Vũ Trang

27/04/2020

Hà Đông - Hà Nội

*********

*********

Tin đã đăng: 55 tin

Cân điện tử SPX 6201 Ohaus, mức cân 6200g/0.1g Ohaus, cân An Thịnh
Cân cơ khí MB1260, mức cân 1260g/0.1g cân An Thịnh
Cân điện tử VB3002 VMC, cân kỹ thuật 2 số lẻ, mức cân 3000g/0.01g VMC
Cân điện tử ME204E Metter Toledo, cân phân tích 4 số lẻ,cân An Thịnh
Cân thủy sản T28 tscale, cân gọn, nhẹ, chính xác, 3kg,6kg,15kg,25kg.
Thiết bị phân tích độ ẩm MOC-63 Shimadzu, mức sấy 60g/0.01g Shimadzu
Cân điện tử UX 6200H Shimadzu, cân kỹ thuật 2 số lẻ
Cân điện tử FRH Furi, cân kỹ thuật 1,2  số lẻ, cân An Thịnh.
Cân điện tử ME 3002 Metter Toledo, mức cân 3000g/0.01g Metter Toledo
Đầu cân điện tử CI 1560A Cas, bộ chỉ thị Cas, cân An Thịnh
Đầu cân điện tử BTW- Excell, bộ chỉ thị cân điện tử Excell
Đầu cân điện tử XK3190-C8 keli, đầu đọc số , cân An Thịnh
Thiết bị phân tích độ ẩm MOC-63u Shimadzu, mức sấy 61g/0.001g Shimadzu
Cân điện tử UX8200S Shimadzu, mức cân 8200g/0.1g Shimadzu
Đầu cân CI-1560A Cas, bộ chỉ thị đầu cân Cas, đầu đọc số Cas
Cân điện tử AUY 220 Shimadzu, mức cân 220g/0.1mg, cân vàng điện tử .
Cân điện tử Ohaus NV212 Ohaus, mức cân 210g/0.01g Ohaus, cân An Thịnh
Cân bàn điện tử BBA-231 Metter Toledo, mức cân 60kg,150kg,30kg,500kg.
Máy đo độ ẩm ngũ cốc PM450 Kett, cân An Thịnh.
của 3
VnExpress Fanpage