Đang xử lý...
nhanhuynhtnl

nhanhuynhtnl

18/03/2020

*********

*********

Tin đã đăng: 32 tin

Kệ format trưng bày sản phẩm

Kệ format trưng bày sản phẩm

Thỏa thuận

Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh

Hanger bọc nhựa PVC, vỉ treo nhựa PVC trưng bày sản phẩm.

Hanger bọc nhựa PVC, vỉ treo nhựa PVC trưng bày sản phẩm.

1.000 VNĐ

Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh

Hanger bọc nhựa PVC, vỉ treo nhựa PVC trưng bày quảng cáo sản phẩm.

Hanger bọc nhựa PVC, vỉ treo nhựa PVC trưng bày quảng cáo sản phẩm.

1.000 VNĐ

Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh

Wobbler quảng cáo sản phẩm

Wobbler quảng cáo sản phẩm

1.000 VNĐ

Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh

Hanger dây nhựa, vỉ treo dây nhựa quảng cáo, hanger POSM

Hanger dây nhựa, vỉ treo dây nhựa quảng cáo, hanger POSM

1.000 VNĐ

Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh

Kệ giấy lắp ráp, kệ giấy trưng bày sản phẩm

Kệ giấy lắp ráp, kệ giấy trưng bày sản phẩm

Thỏa thuận

Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh

Hanger nhựa cứng, vỉ treo sản phẩm nhựa cứng

Hanger nhựa cứng, vỉ treo sản phẩm nhựa cứng

1.000 VNĐ

Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh

Hanger sắt quảng cáo, hanger sắt trưng bày sản phẩm

Hanger sắt quảng cáo, hanger sắt trưng bày sản phẩm

1.000 VNĐ

Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh

Hanger giấy, vỉ treo trần quảng cáo trưng bày sản phẩm

Hanger giấy, vỉ treo trần quảng cáo trưng bày sản phẩm

1.000 VNĐ

Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh

Hanger dây nhựa, hanger quảng cáo, hanger POSM

Hanger dây nhựa, hanger quảng cáo, hanger POSM

1.000 VNĐ

Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh

Wobbler quảng cáo sản phẩm

Wobbler quảng cáo sản phẩm

1.000 VNĐ

Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh

Booth quảng cáo, booth bán hàng

Booth quảng cáo, booth bán hàng

1.000 VNĐ

Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh

Sản xuất kệ format, kệ fotmex trưng bày quảng cáo sản phẩm

Sản xuất kệ format, kệ fotmex trưng bày quảng cáo sản phẩm

Thỏa thuận

Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh

của 2
VnExpress Fanpage