nguyenvanquynh1995

nguyenvanquynh1995

12/03/2020

np8 đường lý nam đế

*********

*********

Tin đã đăng: 15 tin

7 tỷ 529 triệu

Phường Khai Quang, Thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

Thỏa thuận

Xã Định Trung, Thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

Thỏa thuận

Xã Định Trung, Thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

Thỏa thuận

Xã Định Trung, Thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

240.000.000 VNĐ

Xã Định Trung, Thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

Thỏa thuận

Xã Định Trung, Thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

30.000.000 VNĐ

Xã Định Trung, Thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

11 tỷ 755 triệu

Phường Khai Quang, Thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

9 tỷ 990 triệu

Phường Khai Quang, Thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

4 tỷ 977 triệu

Phường Khai Quang, Thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

6 tỷ 932 triệu

Phường Khai Quang, Thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

12 tỷ 398 triệu

Phường Khai Quang, Thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

Thỏa thuận

Phường Khai Quang, Thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

11 tỷ 091 triệu

Phường Khai Quang, Thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

5 tỷ 318 triệu

Phường Khai Quang, Thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

VnExpress Fanpage