05/03/2020

*********

*********

Tin đã đăng: 51 tin

1 tỷ 730 triệu

Xã Đồng Bẩm, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên

Thỏa thuận

Xã Đồng Bẩm, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên

Thỏa thuận

Xã Đồng Bẩm, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên

4 tỷ 700 triệu

Xã Đồng Bẩm, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên

Thỏa thuận

Xã Đồng Bẩm, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên

Thỏa thuận

Xã Đồng Bẩm, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên

2 tỷ 300 triệu

Xã Đồng Bẩm, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên

11 tỷ

Xã Đồng Bẩm, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên

1 tỷ 400 triệu

Xã Đồng Bẩm, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên

Thỏa thuận

Xã Đồng Bẩm, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên

Thỏa thuận

Xã Đồng Bẩm, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên

1 tỷ 200 triệu

Xã Đông Hội, Huyện Đông Anh, Hà Nội

Thỏa thuận

Xã Đồng Bẩm, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên

3 tỷ 500 triệu

Xã Đồng Bẩm, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên

1 tỷ 400 triệu

Xã Đồng Bẩm, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên

2 tỷ 200 triệu

Xã Đồng Bẩm, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên

1 tỷ 400 triệu

Xã Đồng Bẩm, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên

2 tỷ 200 triệu

Xã Đồng Bẩm, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên

1 tỷ 800 triệu

Phường Đội Cấn, Quận Ba Đình, Hà Nội

của 3
VnExpress Fanpage