huydongdxg

huydongdxg

25/02/2020

*********

*********

Tin đã đăng: 45 tin

1 tỷ 200 triệu

Xã Cam An Bắc, Huyện Cam Lâm, Khánh Hòa

555.000.000 VNĐ

Phường 1, Thành phố Tuy Hòa, Phú Yên

555.000.000 VNĐ

Phường Xuân Đài, Thị xã Sông Cầu, Phú Yên

1 tỷ 200 triệu

Xã Xuân Cảnh, Thị xã Sông Cầu, Phú Yên

40.000.000 VNĐ

Phường Đập Đá, Huyện An Nhơn, Bình Định

1 tỷ 200 triệu

Xã Xuân Cảnh, Thị xã Sông Cầu, Phú Yên

555.000.000 VNĐ

Phường Xuân Đài, Thị xã Sông Cầu, Phú Yên

666.000.000 VNĐ

Thị trấn Khánh Vĩnh, Huyện Khánh Vĩnh, Khánh Hòa

555.000.000 VNĐ

Phường Xuân Đài, Thị xã Sông Cầu, Phú Yên

1 tỷ 200 triệu

Xã Xuân Cảnh, Thị xã Sông Cầu, Phú Yên

555.000.000 VNĐ

Phường Xuân Đài, Thị xã Sông Cầu, Phú Yên

555.000.000 VNĐ

Phường Xuân Đài, Thị xã Sông Cầu, Phú Yên

1 tỷ 200 triệu

Xã Nhơn Hải, Huyện Ninh Hải, Ninh Thuận

750.000.000 VNĐ

Xã Cà Ná, Huyện Thuận Nam, Ninh Thuận

67.000.000 VNĐ

Xã Xuân Cảnh, Thị xã Sông Cầu, Phú Yên

555.000.000 VNĐ

Phường Xuân Đài, Thị xã Sông Cầu, Phú Yên

555.000.000 VNĐ

Phường 9, Thành phố Tuy Hòa, Phú Yên

670.000.000 VNĐ

Xã Xuân Cảnh, Thị xã Sông Cầu, Phú Yên

670.000.000 VNĐ

Phường 8, Thành phố Tuy Hòa, Phú Yên

của 3
VnExpress Fanpage