Minh Trí

Minh Trí

20/11/2019

Nguyễn Duy Trinh, Phường Long Trường, Quận 9.

*********

*********

Tin đã đăng: 14 tin

4 tỷ 500 triệu

Phường Phú Hữu, Quận 9, TP Hồ Chí Minh

3 tỷ 500 triệu

Phường Phú Hữu, Quận 9, TP Hồ Chí Minh

2 tỷ 250 triệu

Phường Long Phước, Quận 9, TP Hồ Chí Minh

3 tỷ

Phường Long Trường, Quận 9, TP Hồ Chí Minh

2 tỷ 800 triệu

Phường Long Thạnh Mỹ, Quận 9, TP Hồ Chí Minh

3 tỷ 900 triệu

Phường Long Trường, Quận 9, TP Hồ Chí Minh

3 tỷ 850 triệu

Phường Long Trường, Quận 9, TP Hồ Chí Minh

5 tỷ 500 triệu

Phường Phú Hữu, Quận 9, TP Hồ Chí Minh

3 tỷ 950 triệu

Phường Long Bình, Quận 9, TP Hồ Chí Minh

4 tỷ 550 triệu

Phường Tăng Nhơn Phú A, Quận 9, TP Hồ Chí Minh

3 tỷ 350 triệu

Phường Trường Thạnh, Quận 9, TP Hồ Chí Minh

4 tỷ 800 triệu

Phường Long Thạnh Mỹ, Quận 9, TP Hồ Chí Minh

2 tỷ 350 triệu

Phường Trường Thạnh, Quận 9, TP Hồ Chí Minh

3 tỷ 451 triệu

Phường Long Trường, Quận 9, TP Hồ Chí Minh

VnExpress Fanpage