Đang xử lý...
hanhpy1991

hanhpy1991

08/02/2020

*********

*********

Tin đã đăng: 278 tin

766.000.000 VNĐ

Xã Cam Thành Bắc, Huyện Cam Lâm, Khánh Hòa

431.000.000 VNĐ

Xã Diên Hòa, Huyện Diên Khánh, Khánh Hòa

648.000.000 VNĐ

Xã Diên Hòa, Huyện Diên Khánh, Khánh Hòa

Thỏa thuận

Xã Vĩnh Hiệp, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa

616.000.000 VNĐ

Xã Suối Hiệp, Huyện Diên Khánh, Khánh Hòa

1 tỷ 250 triệu

Xã Vĩnh Hiệp, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa

375.000.000 VNĐ

Xã Diên Lạc, Huyện Diên Khánh, Khánh Hòa

2 tỷ 600 triệu

Phường Vĩnh Hòa, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa

750.000.000 VNĐ

Thị trấn Cam Đức, Huyện Cam Lâm, Khánh Hòa

370.000.000 VNĐ

Xã Diên Phước, Huyện Diên Khánh, Khánh Hòa

450.000.000 VNĐ

Xã Diên Lạc, Huyện Diên Khánh, Khánh Hòa

755.000.000 VNĐ

Thị trấn Cam Đức, Huyện Cam Lâm, Khánh Hòa

380.000.000 VNĐ

Xã Diên Hòa, Huyện Diên Khánh, Khánh Hòa

386.000.000 VNĐ

Xã Diên Phước, Huyện Diên Khánh, Khánh Hòa

800.000.000 VNĐ

Xã Cà Ná, Huyện Thuận Nam, Ninh Thuận

1 tỷ 200 triệu

Xã Xuân Cảnh, Thị xã Sông Cầu, Phú Yên

1 tỷ 200 triệu

Xã Xuân Cảnh, Thị xã Sông Cầu, Phú Yên

1 tỷ 200 triệu

Xã Xuân Cảnh, Thị xã Sông Cầu, Phú Yên

1 tỷ 200 triệu

Xã Xuân Cảnh, Thị xã Sông Cầu, Phú Yên

của 15
VnExpress Fanpage