NGUYỄN VĂN KHIẾT

NGUYỄN VĂN KHIẾT

25/10/2019

Bala-Hà Đông

*********

*********

Tin đã đăng: 34 tin

5 tỷ

Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

3 tỷ 200 triệu

Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

3 tỷ 800 triệu

Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

2 tỷ 830 triệu

Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

2 tỷ 830 triệu

Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

7 tỷ 800 triệu

Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

3 tỷ 300 triệu

Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

2 tỷ 600 triệu

Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

3 tỷ 390 triệu

Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

3 tỷ 389 triệu

Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

4 tỷ 080 triệu

Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

4 tỷ 700 triệu

Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

3 tỷ 753 triệu

Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

3 tỷ 653 triệu

Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

3 tỷ 689 triệu

Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Thỏa thuận

Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

3 tỷ 350 triệu

Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

3 tỷ 653 triệu

Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

2 tỷ 600 triệu

Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

của 2
VnExpress Góp ý Fanpage