09/10/2019

*********

*********

Tin đã đăng: 36 tin

Thỏa thuận

Phường Hòa An, Quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng

Thỏa thuận

Phường Hòa An, Quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng

5.000.000 VNĐ

Phường Hòa Cường Nam, Quận Hải Châu, Đà Nẵng

7.000.000 VNĐ

Phường Hòa Cường Bắc, Quận Hải Châu, Đà Nẵng

5.000.000 VNĐ

Phường Hòa Cường Bắc, Quận Hải Châu, Đà Nẵng

7.000.000 VNĐ

Phường Hòa Cường Nam, Quận Hải Châu, Đà Nẵng

6.000.000 VNĐ

Phường Hòa Minh, Quận Liên Chiểu, Đà Nẵng

4.000.000 VNĐ

Phường Hòa Cường Nam, Quận Hải Châu, Đà Nẵng

8 tỷ 900 triệu

Phường Hòa An, Quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng

1 tỷ 070 triệu

Phường Trương Quang Trọng, Thành phố Quảng Ngãi, Quảng Ngãi

2 tỷ 600 triệu

Phường Hòa An, Quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng

3.000.000 VNĐ

Phường Hòa Cường Nam, Quận Hải Châu, Đà Nẵng

6.000.000 VNĐ

Phường Hòa Minh, Quận Liên Chiểu, Đà Nẵng

6.000.000 VNĐ

Phường Hòa Minh, Quận Liên Chiểu, Đà Nẵng

4.000.000 VNĐ

Phường Hòa Cường Nam, Quận Hải Châu, Đà Nẵng

2 tỷ 550 triệu

Phường Hòa An, Quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng

1 tỷ 070 triệu

Phường Trương Quang Trọng, Thành phố Quảng Ngãi, Quảng Ngãi

6.000.000 VNĐ

Phường Hòa Minh, Quận Liên Chiểu, Đà Nẵng

của 2
VnExpress Fanpage