Đang xử lý...
Vỉnh Toàn

Vỉnh Toàn

27/09/2019

452 nguyễn hữu thọ đà nẵng

*********

*********

Tin đã đăng: 15 tin

Dự án Quy Nhơn Newcity giai đoạn 2 chỉ với 999 triệu đồng

Dự án Quy Nhơn Newcity giai đoạn 2 chỉ với 999 triệu đồng

1 tỷ

Phường Đập Đá, Huyện An Nhơn, Bình Định

Nhận đặt chỗ dự án Quy Nhơn Newcity giai đoạn 2 chỉ với 350 triệu

Nhận đặt chỗ dự án Quy Nhơn Newcity giai đoạn 2 chỉ với 350 triệu

1 tỷ 100 triệu

Phường Đập Đá, Huyện An Nhơn, Bình Định

Nhận đặt chỗ dự án Quy Nhơn Newcity giai đoạn 2 chỉ với 1 tỷ

Nhận đặt chỗ dự án Quy Nhơn Newcity giai đoạn 2 chỉ với 1 tỷ

1 tỷ

Phường Đập Đá, Huyện An Nhơn, Bình Định

Nhận đặt chõ dự án Quy Nhơn Newcity giá chỉ 999 triệu đồng

Nhận đặt chõ dự án Quy Nhơn Newcity giá chỉ 999 triệu đồng

1 tỷ

Phường Đập Đá, Huyện An Nhơn, Bình Định

Nhận đặt chỗ Quy Nhơn Newcity giai đoạn 2 chỉ với 400 triệu đồng

Nhận đặt chỗ Quy Nhơn Newcity giai đoạn 2 chỉ với 400 triệu đồng

1 tỷ 200 triệu

Phường Đập Đá, Huyện An Nhơn, Bình Định

Chính thức nhận đặt chỗ Quy Nhơn Newcity giai đoạn 2 chỉ với 400 triệu

Chính thức nhận đặt chỗ Quy Nhơn Newcity giai đoạn 2 chỉ với 400 triệu

1 tỷ 200 triệu

Phường Đập Đá, Huyện An Nhơn, Bình Định

Nhận đặt chỗ dự án Quy Nhơn Newcity giai đoạn 2 chỉ với 50 triệu/1 nền

Nhận đặt chỗ dự án Quy Nhơn Newcity giai đoạn 2 chỉ với 50 triệu/1 nền

1 tỷ 200 triệu

Phường Đập Đá, Huyện An Nhơn, Bình Định

Nhận đặt chỗ Quy Nhơn Newcity giai đoạn 2 chỉ với 400 triệu đồng

Nhận đặt chỗ Quy Nhơn Newcity giai đoạn 2 chỉ với 400 triệu đồng

1 tỷ 200 triệu

Phường Đập Đá, Huyện An Nhơn, Bình Định

Nhận đặt chỗ có vị trí dự án Green Complex City Bình Định

Nhận đặt chỗ có vị trí dự án Green Complex City Bình Định

1 tỷ 400 triệu

Phường Đập Đá, Huyện An Nhơn, Bình Định

Nhận đặt chỗ dự án Quy Nhơn Newcity giai đoạn chỉ với 400 triệu đồng

Nhận đặt chỗ dự án Quy Nhơn Newcity giai đoạn chỉ với 400 triệu đồng

1 tỷ 200 triệu

Phường Đập Đá, Huyện An Nhơn, Bình Định

Nhận đặt chỗ dự án Quy Nhơn Newcity giai đoạn chỉ với 400 triệu đồng

Nhận đặt chỗ dự án Quy Nhơn Newcity giai đoạn chỉ với 400 triệu đồng

1 tỷ 200 triệu

Phường Đập Đá, Huyện An Nhơn, Bình Định

Nhận đặt chỗ có vị trí dự án Green Complex City chỉ với 450 triệu đồng

Nhận đặt chỗ có vị trí dự án Green Complex City chỉ với 450 triệu đồng

1 tỷ 400 triệu

Thị trấn Tam Quan, Huyện Hoài Nhơn, Bình Định

Nhận đặt chỗ dự án Quy Nhơn Newcity giai đoạn chỉ với 400 triệu đồng

Nhận đặt chỗ dự án Quy Nhơn Newcity giai đoạn chỉ với 400 triệu đồng

1 tỷ 200 triệu

Phường Đập Đá, Huyện An Nhơn, Bình Định

Nhận đặt chỗ có vị trí dự án Green Complex City Bình Định

Nhận đặt chỗ có vị trí dự án Green Complex City Bình Định

1 tỷ 400 triệu

Thị trấn Tam Quan, Huyện Hoài Nhơn, Bình Định

Dự án Quy Nhơn Newcity giai đoạn 2 chỉ với 850 triệu đồng

Dự án Quy Nhơn Newcity giai đoạn 2 chỉ với 850 triệu đồng

1 tỷ 200 triệu

Phường Đập Đá, Huyện An Nhơn, Bình Định

VnExpress Fanpage