Đang xử lý...
pham hân

pham hân

16/09/2019

50bis yersin, nha trang, khánh hòa

*********

*********

Tin đã đăng: 75 tin

4.500.000 VNĐ

Phường Phước Hải, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa

12 tỷ

Phường Tân Lập, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa

2 tỷ 300 triệu

Phường Vĩnh Hòa, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa

2 tỷ 300 triệu

Phường Vĩnh Phước, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa

1 tỷ 500 triệu

Xã Vĩnh Thái, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa

1 tỷ 400 triệu

Xã Vĩnh Thái, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa

Thỏa thuận

Phường Phước Hải, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa

3.500.000 VNĐ

Phường Phước Hải, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa

2 tỷ 100 triệu

Xã Cam An Bắc, Huyện Cam Lâm, Khánh Hòa

1 tỷ 250 triệu

Phường Phước Hải, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa

4 tỷ 500 triệu

Phường Vĩnh Hòa, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa

4 tỷ 900 triệu

Phường Phước Long , Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa

65.000.000 VNĐ

Phường Phước Hải, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa

2 tỷ 500 triệu

Phường Phước Hòa, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa

4 tỷ 900 triệu

Phường Phước Long , Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa

12 tỷ

Phường Phương Sài, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa

4 tỷ 900 triệu

Phường Phước Long , Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa

170.000.000 VNĐ

Phường Tân Lập, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa

4 tỷ 500 triệu

Phường Vĩnh Hòa, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa

của 4
VnExpress Fanpage