Đang xử lý...
Đèn diệt ruồi , muỗi và côn trùng

Đèn diệt ruồi , muỗi và côn trùng

07/08/2019

Kim Thuan Phat CO.,Ltd, Hưng Định, Thuận An, Bình Dương

*********

*********

Tin đã đăng: 16 tin

Đèn diệt côn trùng IK204 2X20W

Đèn diệt côn trùng IK204 2X20W

1.350.000 VNĐ

Xã Hưng Định, Huyện Thuận An, Bình Dương

Đèn diệt côn trùng ZL-011

Đèn diệt côn trùng ZL-011

1.600.000 VNĐ

Xã Hưng Định, Huyện Thuận An, Bình Dương

Đèn diệt côn trùng KTP-40S

Đèn diệt côn trùng KTP-40S

3.650.000 VNĐ

Xã Hưng Định, Huyện Thuận An, Bình Dương

Đèn diệt côn trùng KTP-30S

Đèn diệt côn trùng KTP-30S

2.600.000 VNĐ

Xã Hưng Định, Huyện Thuận An, Bình Dương

Đèn diệt côn trùng KTP-30W

Đèn diệt côn trùng KTP-30W

2.200.000 VNĐ

Xã Hưng Định, Huyện Thuận An, Bình Dương

Đèn diệt côn trùng PZ3-30AL

Đèn diệt côn trùng PZ3-30AL

2.750.000 VNĐ

Xã Hưng Định, Huyện Thuận An, Bình Dương

Đèn diệt côn trùng MD-20W

Đèn diệt côn trùng MD-20W

570.000 VNĐ

Xã Hưng Định, Huyện Thuận An, Bình Dương

Đèn diệt côn trùng Hàn Quốc SSK-10W

Đèn diệt côn trùng Hàn Quốc SSK-10W

580.000 VNĐ

Xã Hưng Định, Huyện Thuận An, Bình Dương

Đèn diệt côn trùng sân vườn KTP-22W

Đèn diệt côn trùng sân vườn KTP-22W

720.000 VNĐ

Xã Hưng Định, Huyện Thuận An, Bình Dương

Đèn diệt côn trùng KTP-6W

Đèn diệt côn trùng KTP-6W

540.000 VNĐ

Xã Hưng Định, Huyện Thuận An, Bình Dương

Đèn sử dụng bóng UVA kết hợp lưới điện SMS - 7W, hiệu quả
Đèn diệt côn trùng ZE - 122, hiệu quả

Đèn diệt côn trùng ZE - 122, hiệu quả

1.950.000 VNĐ

Xã Hưng Định, Huyện Thuận An, Bình Dương

Máy diệt côn trùng ZE - 121, hiệu quả

Máy diệt côn trùng ZE - 121, hiệu quả

1.495.000 VNĐ

Xã Hưng Định, Huyện Thuận An, Bình Dương

Máy đuổi chuột Bug Scare KD-28A

Máy đuổi chuột Bug Scare KD-28A

345.000 VNĐ

Xã Hưng Định, Huyện Thuận An, Bình Dương

Thiết bị đuổi chuột Pest Repller

Thiết bị đuổi chuột Pest Repller

295.000 VNĐ

Xã Hưng Định, Huyện Thuận An, Bình Dương

Đèn diệt muỗi SNS - 6W, nhập khẩu Thái Lan

Đèn diệt muỗi SNS - 6W, nhập khẩu Thái Lan

350.000 VNĐ

Xã Hưng Định, Huyện Thuận An, Bình Dương

VnExpress Fanpage