Đang xử lý...
Linh kiện điện tử Nshop

Linh kiện điện tử Nshop

19/07/2019

Số 1 Bùi Xuân Phái, P. Tây Thạnh, Q. Tân Phú, TP.HCM

*********

*********

Tin đã đăng: 119 tin

Mạch RFID RC522 S50

Mạch RFID RC522 S50

120.000 VNĐ

Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh

Bộ điều khiển Relay 1 kênh học lệnh 315Mhz

Bộ điều khiển Relay 1 kênh học lệnh 315Mhz

125.000 VNĐ

Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh

Mạch Wemos D1

Mạch Wemos D1

110.000 VNĐ

Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh

USB Adapter Mạch Thu Phát Wifi ESP8266 Uart ESP-01

USB Adapter Mạch Thu Phát Wifi ESP8266 Uart ESP-01

24.000 VNĐ

Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh

Module thu phát RFID RDM6300 RF 125kHz UART nối tiếp đầu ra

Module thu phát RFID RDM6300 RF 125kHz UART nối tiếp đầu ra

68.000 VNĐ

Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh

Kit RF thu phát wifi bluetooth esp32

Kit RF thu phát wifi bluetooth esp32

190.000 VNĐ

Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh

Thẻ Trắng RFID 13.56Mhz

Thẻ Trắng RFID 13.56Mhz

6.000 VNĐ

Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh

Module Sim A7 GPRS/GPS /GMS

Module Sim A7 GPRS/GPS /GMS

340.000 VNĐ

Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh

Kit thu phát Wifi ESP8266 NodeMCU Oled 0.96inch

Kit thu phát Wifi ESP8266 NodeMCU Oled 0.96inch

225.000 VNĐ

Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh

Module GSM GPRS SIM900A

Module GSM GPRS SIM900A

280.000 VNĐ

Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh

Mạch thu phát wifi ESP8266 uart ESP-01S

Mạch thu phát wifi ESP8266 uart ESP-01S

50.000 VNĐ

Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh

Mạch thu phát wifi ESP8266 uart ESP-01

Mạch thu phát wifi ESP8266 uart ESP-01

49.000 VNĐ

Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh

Mạch điều khiển wifi relay ESP8266 V12

Mạch điều khiển wifi relay ESP8266 V12

140.000 VNĐ

Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh

Anten GSM/GPRS/3G

Anten GSM/GPRS/3G

10.000 VNĐ

Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh

Module Thu Phát RF CC1101 + Antenna

Module Thu Phát RF CC1101 + Antenna

142.000 VNĐ

Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh

Kit RF Thu Phát Wifi ESP8266 ESP-12 Mini

Kit RF Thu Phát Wifi ESP8266 ESP-12 Mini

105.000 VNĐ

Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh

Module thu phát bluetooth HC-05

Module thu phát bluetooth HC-05

83.000 VNĐ

Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh

Kit RF Thu Phát Wifi ESP8266 V12

Kit RF Thu Phát Wifi ESP8266 V12

115.000 VNĐ

Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh

Remote 4 Kênh 315Mhz

Remote 4 Kênh 315Mhz

29.000 VNĐ

Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh

của 7
VnExpress Fanpage