08/06/2019

Centana Thủ Thiêm, Mai Chí Thọ, An Phú, Quận 2, Hồ Chí Minh, Centana Thủ Thiêm

*********

*********

Tin đã đăng: 108 tin

1 tỷ 700 triệu

Phường Phú Hữu, Quận 9, TP Hồ Chí Minh

55.000.000 VNĐ

Phường An Phú, Quận 2, TP Hồ Chí Minh

1 tỷ 700 triệu

Phường Phú Hữu, Quận 9, TP Hồ Chí Minh

10.000.000 VNĐ

Phường An Phú, Quận 2, TP Hồ Chí Minh

1 tỷ 685 triệu

Phường Phú Hữu, Quận 9, TP Hồ Chí Minh

1 tỷ 635 triệu

Phường Phú Hữu, Quận 9, TP Hồ Chí Minh

9.000.000 VNĐ

Phường An Phú, Quận 2, TP Hồ Chí Minh

1 tỷ 635 triệu

Phường Phú Hữu, Quận 9, TP Hồ Chí Minh

1 tỷ 685 triệu

Phường Phú Hữu, Quận 9, TP Hồ Chí Minh

1 tỷ 685 triệu

Phường Phú Hữu, Quận 9, TP Hồ Chí Minh

1 tỷ 450 triệu

Phường Phú Hữu, Quận 9, TP Hồ Chí Minh

1 tỷ 450 triệu

Phường Phú Hữu, Quận 9, TP Hồ Chí Minh

10.000.000 VNĐ

Phường An Phú, Quận 2, TP Hồ Chí Minh

8.500.000 VNĐ

Phường An Phú, Quận 2, TP Hồ Chí Minh

1 tỷ 450 triệu

Phường Phú Hữu, Quận 9, TP Hồ Chí Minh

1 tỷ 450 triệu

Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

12.000.000 VNĐ

Phường An Phú, Quận 2, TP Hồ Chí Minh

13.000.000 VNĐ

Phường An Phú, Quận 2, TP Hồ Chí Minh

9.000.000 VNĐ

Phường An Phú, Quận 2, TP Hồ Chí Minh

của 6
VnExpress Fanpage