03/06/2019

*********

*********

Tin đã đăng: 29 tin

1 tỷ 850 triệu

Xã Nguyên Khê, Huyện Đông Anh, Hà Nội

Thỏa thuận

Xã Quang Tiến, Huyện Sóc Sơn, Hà Nội

1 tỷ 300 triệu

Thị trấn Đông Anh, Huyện Đông Anh, Hà Nội

1 tỷ 300 triệu

Thị trấn Đông Anh, Huyện Đông Anh, Hà Nội

890.000.000 VNĐ

Xã Phú Cường, Huyện Sóc Sơn, Hà Nội

890.000.000 VNĐ

Xã Phú Cường, Huyện Sóc Sơn, Hà Nội

31.000.000 VNĐ

Xã Nguyên Khê, Huyện Đông Anh, Hà Nội

11 tỷ

Xã Bắc Hồng, Huyện Đông Anh, Hà Nội

2 tỷ 100 triệu

Xã Xuân Canh, Huyện Đông Anh, Hà Nội

1 tỷ 050 triệu

Xã Nguyên Khê, Huyện Đông Anh, Hà Nội

1 tỷ 050 triệu

Xã Nguyên Khê, Huyện Đông Anh, Hà Nội

920.000.000 VNĐ

Xã Xuân Nộn, Huyện Đông Anh, Hà Nội

1 tỷ 320 triệu

Xã Xuân Nộn, Huyện Đông Anh, Hà Nội

1 tỷ 600 triệu

Xã Đông Hội, Huyện Đông Anh, Hà Nội

1 tỷ 400 triệu

Xã Đông Hội, Huyện Đông Anh, Hà Nội

3 tỷ 700 triệu

Xã Nguyên Khê, Huyện Đông Anh, Hà Nội

3 tỷ 700 triệu

Xã Nguyên Khê, Huyện Đông Anh, Hà Nội

1 tỷ 400 triệu

Xã Đông Hội, Huyện Đông Anh, Hà Nội

1 tỷ 400 triệu

Xã Đông Hội, Huyện Đông Anh, Hà Nội

của 2
VnExpress Fanpage