badong.anhaiphat

badong.anhaiphat

14/03/2019

*********

*********

Tin đã đăng: 95 tin

Thỏa thuận

Phường Việt Hưng, Quận Long Biên, Hà Nội

4 tỷ 970 triệu

Phường Giang Biên, Quận Long Biên, Hà Nội

2 tỷ 550 triệu

Phường Ngọc Thụy, Quận Long Biên, Hà Nội

4 tỷ

Phường Ngọc Thụy, Quận Long Biên, Hà Nội

6 tỷ

Phường Ngọc Thụy, Quận Long Biên, Hà Nội

5 tỷ 800 triệu

Phường Bồ Đề, Quận Long Biên, Hà Nội

2 tỷ

Phường Thượng Thanh, Quận Long Biên, Hà Nội

4 tỷ 850 triệu

Phường Bồ Đề, Quận Long Biên, Hà Nội

2 tỷ 900 triệu

Phường Ngọc Thụy, Quận Long Biên, Hà Nội

4 tỷ 800 triệu

Phường Long Biên, Quận Long Biên, Hà Nội

2 tỷ 600 triệu

Phường Việt Hưng, Quận Long Biên, Hà Nội

3 tỷ 200 triệu

Phường Ngọc Thụy, Quận Long Biên, Hà Nội

2 tỷ 950 triệu

Phường Ngọc Thụy, Quận Long Biên, Hà Nội

2 tỷ 650 triệu

Phường Ngọc Thụy, Quận Long Biên, Hà Nội

3 tỷ 900 triệu

Phường Bồ Đề, Quận Long Biên, Hà Nội

2 tỷ 850 triệu

Phường Ngọc Thụy, Quận Long Biên, Hà Nội

3 tỷ 600 triệu

Phường Đức Giang, Quận Long Biên, Hà Nội

2 tỷ 300 triệu

Phường Việt Hưng, Quận Long Biên, Hà Nội

4 tỷ

Phường Ngọc Thụy, Quận Long Biên, Hà Nội

của 5
VnExpress Fanpage