Đang xử lý...
281297maikhang

281297maikhang

19/12/2018

*********

*********

Tin đã đăng: 39 tin

1 tỷ 880 triệu

Phường Phước Hải, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa

16.000.000 VNĐ

Xã Vĩnh Trung, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa

10.000.000 VNĐ

Phường Vĩnh Hải, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa

3 tỷ 200 triệu

Phường Phước Hải, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa

1 tỷ 890 triệu

Xã Phước Đồng, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa

2 tỷ 520 triệu

Phường Phước Hải, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa

9.550.000 VNĐ

Phường Vĩnh Trường, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa

1 tỷ 300 triệu

Xã Vĩnh Hiệp, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa

1.890.000 VNĐ

Xã Phước Đồng, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa

2 tỷ 160 triệu

Phường Phước Long , Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa

Thỏa thuận

Phường Phước Hải, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa

1 tỷ 700 triệu

Phường Lộc Thọ, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa

10.000.000 VNĐ

Phường Vĩnh Hải, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa

Thỏa thuận

Xã Phước Đồng, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa

Thỏa thuận

Phường Vĩnh Trường, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa

Thỏa thuận

Xã Vĩnh Hiệp, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa

Thỏa thuận

Phường Phước Hải, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa

920.000 VNĐ

Phường Phước Long , Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa

Thỏa thuận

Xã Phước Đồng, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa

của 3
VnExpress Fanpage