Đang xử lý...
kinhdoanhnha2017

kinhdoanhnha2017

16/10/2018

*********

*********

Tin đã đăng: 170 tin

976.710.000 VNĐ

Xã Sông Lũy, Huyện Bắc Bình, Bình Thuận

1 tỷ 162 triệu 256 nghìn

Thị trấn Chợ Lầu, Huyện Bắc Bình, Bình Thuận

593.600.000 VNĐ

Xã Phan Thanh, Huyện Bắc Bình, Bình Thuận

280.867.500 VNĐ

Xã Phan Hiệp, Huyện Bắc Bình, Bình Thuận

1 tỷ 026 triệu 090 nghìn

Xã Hồng Thái, Huyện Bắc Bình, Bình Thuận

742.000.000 VNĐ

Xã Phan Rí Thành, Huyện Bắc Bình, Bình Thuận

437.640.000 VNĐ

Xã Hồng Thái, Huyện Bắc Bình, Bình Thuận

447.720.000 VNĐ

Xã Phan Thanh, Huyện Bắc Bình, Bình Thuận

249.450.000 VNĐ

Xã Phan Hiệp, Huyện Bắc Bình, Bình Thuận

4 tỷ 668 triệu 125 nghìn

Xã Hoà Thắng, Huyện Bắc Bình, Bình Thuận

658.462.500 VNĐ

Thị trấn Lương Sơn, Huyện Bắc Bình, Bình Thuận

1 tỷ 245 triệu 944 nghìn

Xã Bình Tân, Huyện Bắc Bình, Bình Thuận

558.625.000 VNĐ

Xã Hồng Thái, Huyện Bắc Bình, Bình Thuận

331.695.000 VNĐ

Xã Hồng Thái, Huyện Bắc Bình, Bình Thuận

1 tỷ 004 triệu 360 nghìn

Xã Hồng Thái, Huyện Bắc Bình, Bình Thuận

491.778.000 VNĐ

Xã Phan Hiệp, Huyện Bắc Bình, Bình Thuận

1 tỷ 509 triệu 495 nghìn

Xã Hồng Thái, Huyện Bắc Bình, Bình Thuận

536.880.000 VNĐ

Xã Hồng Thái, Huyện Bắc Bình, Bình Thuận

1 tỷ 068 triệu

Xã Hồng Thái, Huyện Bắc Bình, Bình Thuận

của 9
VnExpress Fanpage