phonghuynh

phonghuynh

27/05/2018

Gò Vấp

*********

*********

Tin đã đăng: 50 tin

4 tỷ 500 triệu

Phường 17, Quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh

1.600.000 VNĐ

TP Hồ Chí Minh

2 tỷ 550 triệu

Phường 10, Quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh

7 tỷ 550 triệu

Phường 8, Quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh

5 tỷ 200 triệu

Phường 13, Quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh

3 tỷ 720 triệu

Phường 8, Quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh

8 tỷ 200 triệu

Phường 11, Quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh

7 tỷ 800 triệu

Phường 9, Quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh

5 tỷ 650 triệu

Phường 8, Quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh

3 tỷ 700 triệu

Phường 14, Quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh

5 tỷ 300 triệu

Phường 13, Quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh

3 tỷ 150 triệu

Phường 14, Quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh

2 tỷ 700 triệu

Phường 8, Quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh

5 tỷ 350 triệu

Phường 8, Quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh

7 tỷ 500 triệu

Phường 9, Quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh

4 tỷ 700 triệu

Phường 8, Quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh

13 tỷ 900 triệu

Phường 5, Quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh

6 tỷ 250 triệu

Phường 6, Quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh

10 tỷ 500 triệu

Phường 16, Quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh

của 3
VnExpress Fanpage