Đang xử lý...
Trần Hải

Trần Hải

07/12/2019

*********

*********

Tin đã đăng: 41 tin

4 tỷ 900 triệu

Phường Ngọc Lâm, Quận Long Biên, Hà Nội

3 tỷ 300 triệu

Phường Ngọc Thụy, Quận Long Biên, Hà Nội

3 tỷ

Phường Ngọc Lâm, Quận Long Biên, Hà Nội

4 tỷ 100 triệu

Phường Ngọc Thụy, Quận Long Biên, Hà Nội

3 tỷ 500 triệu

Phường Bồ Đề, Quận Long Biên, Hà Nội

2 tỷ 600 triệu

Phường Ngọc Thụy, Quận Long Biên, Hà Nội

4 tỷ 500 triệu

Phường Bồ Đề, Quận Long Biên, Hà Nội

2 tỷ 450 triệu

Phường Ngọc Thụy, Quận Long Biên, Hà Nội

3 tỷ 400 triệu

Phường Nhật Tân, Quận Tây Hồ, Hà Nội

55 tỷ

Phường Long Biên, Quận Long Biên, Hà Nội

2 tỷ 980 triệu

Phường Thượng Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

19 tỷ 800 triệu

Phường Ngọc Lâm, Quận Long Biên, Hà Nội

5 tỷ 600 triệu

Phường Ngọc Thụy, Quận Long Biên, Hà Nội

3 tỷ 250 triệu

Phường Ngọc Lâm, Quận Long Biên, Hà Nội

2 tỷ 550 triệu

Phường Gia Thụy, Quận Long Biên, Hà Nội

2 tỷ 300 triệu

Phường Bồ Đề, Quận Long Biên, Hà Nội

2 tỷ 950 triệu

Phường Bồ Đề, Quận Long Biên, Hà Nội

3 tỷ 700 triệu

Phường Bồ Đề, Quận Long Biên, Hà Nội

2 tỷ 850 triệu

Phường Ngọc Thụy, Quận Long Biên, Hà Nội

của 3
VnExpress Fanpage