Đang xử lý...
Thanh Hiền

Thanh Hiền

04/03/2018

*********

*********

Tin đã đăng: 30 tin

1 tỷ 700 triệu

Phường Tân Lập, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa

8.000.000 VNĐ

Phường Xương Huân, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa

7.500.000 VNĐ

Xã Vĩnh Hiệp, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa

25.000.000 VNĐ

Phường Phước Long , Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa

10.000.000 VNĐ

Phường Lộc Thọ, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa

18.000.000 VNĐ

Phường Phước Long , Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa

11.000.000 VNĐ

Phường Xương Huân, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa

1 tỷ 320 triệu

Xã Vĩnh Hiệp, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa

8.500.000 VNĐ

Phường Vĩnh Hòa, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa

3 tỷ 800 triệu

Phường Phước Long , Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa

1 tỷ 850 triệu

Phường Phước Hải, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa

13.000.000 VNĐ

Phường Phương Sài, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa

35.000.000 VNĐ

Phường Phước Hòa, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa

70.000.000 VNĐ

Phường Phước Hòa, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa

25.000.000 VNĐ

Phường Lộc Thọ, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa

25.000.000 VNĐ

Phường Vạn Thạnh, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa

20.000.000 VNĐ

Phường Xương Huân, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa

20.000.000 VNĐ

Phường Vạn Thạnh, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa

30.000.000 VNĐ

Phường Lộc Thọ, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa

của 2
VnExpress Fanpage