hai.longbiennhadat

hai.longbiennhadat

09/09/2019

*********

*********

Tin đã đăng: 286 tin

12 tỷ

Phường Thạch Bàn, Quận Long Biên, Hà Nội

3 tỷ 400 triệu

Phường Bồ Đề, Quận Long Biên, Hà Nội

2 tỷ 400 triệu

Phường Việt Hưng, Quận Long Biên, Hà Nội

2 tỷ 950 triệu

Phường Ngọc Thụy, Quận Long Biên, Hà Nội

5 tỷ 100 triệu

Phường Phúc Đồng, Quận Long Biên, Hà Nội

1 tỷ 920 triệu

Phường Phúc Đồng, Quận Long Biên, Hà Nội

5 tỷ 700 triệu

Phường Thạch Bàn, Quận Long Biên, Hà Nội

2 tỷ 600 triệu

Phường Ngọc Thụy, Quận Long Biên, Hà Nội

2 tỷ 950 triệu

Phường Ngọc Thụy, Quận Long Biên, Hà Nội

5 tỷ 500 triệu

Phường Ngọc Thụy, Quận Long Biên, Hà Nội

2 tỷ 200 triệu

Phường Phúc Đồng, Quận Long Biên, Hà Nội

2 tỷ 900 triệu

Phường Phúc Đồng, Quận Long Biên, Hà Nội

2 tỷ 400 triệu

Phường Việt Hưng, Quận Long Biên, Hà Nội

2 tỷ 100 triệu

Phường Ngọc Thụy, Quận Long Biên, Hà Nội

2 tỷ 350 triệu

Phường Long Biên, Quận Long Biên, Hà Nội

1 tỷ 800 triệu

Phường Phúc Lợi, Quận Long Biên, Hà Nội

8.000.000 VNĐ

Phường Bồ Đề, Quận Long Biên, Hà Nội

3 tỷ 650 triệu

Phường Ngọc Thụy, Quận Long Biên, Hà Nội

2 tỷ 832 triệu

Phường Ngọc Thụy, Quận Long Biên, Hà Nội

của 16
VnExpress Fanpage