C.Hiền

C.Hiền

09/07/2017

81b Mã Lò, Bình Trị Đông A, Bình Tân

*********

*********

Tin đã đăng: 30 tin

3 tỷ 250 triệu

Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh

2 tỷ 700 triệu

Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh

4 tỷ 650 triệu

Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh

3 tỷ 500 triệu

Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh

3 tỷ 980 triệu

Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh

2 tỷ 900 triệu

Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh

4 tỷ 500 triệu

Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh

5 tỷ 500 triệu

Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh

3 tỷ 150 triệu

Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh

2 tỷ 950 triệu

Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh

6 tỷ 500 triệu

Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh

4 tỷ 500 triệu

Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh

6 tỷ 500 triệu

Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh

4 tỷ 500 triệu

Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh

4 tỷ 500 triệu

Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh

4 tỷ 500 triệu

Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh

1 tỷ 900 triệu

Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh

6 tỷ

Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh

6 tỷ 200 triệu

Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh

của 2
VnExpress Fanpage