Đang xử lý...
xiematlantic

xiematlantic

30/06/2017

*********

*********

Tin đã đăng: 8 tin

Atlantic tuyển sinh lớp tiếng Hàn sơ cấp 1

Atlantic tuyển sinh lớp tiếng Hàn sơ cấp 1

Thỏa thuận

Phường Đại Phúc, Thành phố Bắc Ninh, Bắc Ninh

Khai giảng lớp tiếng Hàn trung cấp 1 tại Atlantic

Khai giảng lớp tiếng Hàn trung cấp 1 tại Atlantic

Thỏa thuận

Phường Đại Phúc, Thành phố Bắc Ninh, Bắc Ninh

Khai giảng lớp tiếng Anh Elementary

Khai giảng lớp tiếng Anh Elementary

Thỏa thuận

Phường Đại Phúc, Thành phố Bắc Ninh, Bắc Ninh

Tuyển sinh khóa học tiếng Nhật & tiếng Hàn

Tuyển sinh khóa học tiếng Nhật & tiếng Hàn

Thỏa thuận

Phường Đại Phúc, Thành phố Bắc Ninh, Bắc Ninh

Tuyển sinh lớp tiếng Anh trình độ: HIGHER-BEGINNER

Tuyển sinh lớp tiếng Anh trình độ: HIGHER-BEGINNER

Thỏa thuận

Phường Đại Phúc, Thành phố Bắc Ninh, Bắc Ninh

Atlantic khai giảng lớp tiếng Trung sơ cấp 1

Atlantic khai giảng lớp tiếng Trung sơ cấp 1

Thỏa thuận

Phường Đại Phúc, Thành phố Bắc Ninh, Bắc Ninh

Tuyển sinh cho lớp tiếng Hàn

Tuyển sinh cho lớp tiếng Hàn

Thỏa thuận

Phường Đại Phúc, Thành phố Bắc Ninh, Bắc Ninh

Atlantic khai giảng lớp tiếng Hàn trung cấp 1

Atlantic khai giảng lớp tiếng Hàn trung cấp 1

Thỏa thuận

Phường Đại Phúc, Thành phố Bắc Ninh, Bắc Ninh

VnExpress Fanpage