Đang xử lý...
daotao.giaoducviet

daotao.giaoducviet

07/09/2016

*********

*********

Tin đã đăng: 13 tin

Huấn luyện lớp an toàn vận hành xe cơ giới tại Bình Dương

Huấn luyện lớp an toàn vận hành xe cơ giới tại Bình Dương

500.000 VNĐ

Phường Thạnh Lộc, Quận 12, TP Hồ Chí Minh

Huấn Luyện An Toàn Lao Động - Vệ Sinh Lao Động Cho Doanh Nghiệp
Đào Tạo Kỹ Thuật Chăm Sóc Da Chuyên Sâu

Đào Tạo Kỹ Thuật Chăm Sóc Da Chuyên Sâu

2.000.000 VNĐ

Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Khai giảng Lớp Đào Tạo Nghề Vận Hành Sàn Nâng Người
Đào Tạo Nghề Vận Hành Xe Xúc Tại Doanh Nghiệp

Đào Tạo Nghề Vận Hành Xe Xúc Tại Doanh Nghiệp

2.500.000 VNĐ

Phường Thạnh Lộc, Quận 12, TP Hồ Chí Minh

Đào Tạo Nghiệp Vụ Lập Dự Toán Bóc Tách Khối Lượng Công Trình

Đào Tạo Nghiệp Vụ Lập Dự Toán Bóc Tách Khối Lượng Công Trình

1.400.000 VNĐ

Phường Thạnh Lộc, Quận 12, TP Hồ Chí Minh

Khai Giảng Đào Tạo Các Nghiệp Vụ Xây Dựng Và Cấp Chứng Chỉ Khóa Học

Khai Giảng Đào Tạo Các Nghiệp Vụ Xây Dựng Và Cấp Chứng Chỉ Khóa Học

Thỏa thuận

Phường Thạnh Lộc, Quận 12, TP Hồ Chí Minh

Khai Giảng Lớp Trắc Địa Công Trình Tại TP. Hồ CHí Minh

Khai Giảng Lớp Trắc Địa Công Trình Tại TP. Hồ CHí Minh

3.000.000 VNĐ

Phường Thạnh Lộc, Quận 12, TP Hồ Chí Minh

Đào Tạo Nghề Vận Hành Xe Nâng Tại Doanh Nghiệp

Đào Tạo Nghề Vận Hành Xe Nâng Tại Doanh Nghiệp

2.500.000 VNĐ

Phường Thạnh Lộc, Quận 12, TP Hồ Chí Minh

Huấn luyện an toàn lao động cho doanh nghiệp

Huấn luyện an toàn lao động cho doanh nghiệp

500.000 VNĐ

Phường Thạnh Lộc, Quận 12, TP Hồ Chí Minh

Đào tạo an toàn lao động dành cho cán bộ - công nhân tại doanh nghiệp

Đào tạo an toàn lao động dành cho cán bộ - công nhân tại doanh nghiệp

500.000 VNĐ

Phường Thạnh Lộc, Quận 12, TP Hồ Chí Minh

Huấn Luyện An Toàn Lao Động Vận Hành Xe Cơ Giới

Huấn Luyện An Toàn Lao Động Vận Hành Xe Cơ Giới

500.000 VNĐ

Phường Thạnh Lộc, Quận 12, TP Hồ Chí Minh

Đào tạo nghiệp vụ trắc địa công trình xây dựng

Đào tạo nghiệp vụ trắc địa công trình xây dựng

2.500.000 VNĐ

Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

VnExpress Fanpage