Đang xử lý...
Minh Thành LTD.,

Minh Thành LTD.,

24/08/2016

*********

*********

Tin đã đăng: 29 tin

Xe quét đường, máy chà sàn hút bụi

Xe quét đường, máy chà sàn hút bụi

Thỏa thuận

Phường Hàng Bột, Quận Đống Đa, Hà Nội

Máy sàng cát, làm sạch bãi biển

Máy sàng cát, làm sạch bãi biển

Thỏa thuận

Phường Hàng Bột, Quận Đống Đa, Hà Nội

Xe dọn rác bãi biển, xe cào rác bãi biển

Xe dọn rác bãi biển, xe cào rác bãi biển

Thỏa thuận

Phường Hàng Bột, Quận Đống Đa, Hà Nội

Xe dọn rác bãi biển, cào rác bãi biển

Xe dọn rác bãi biển, cào rác bãi biển

Thỏa thuận

Phường Hàng Bột, Quận Đống Đa, Hà Nội

Máy cào rác bãi biển, máy sàng cát bãi biển

Máy cào rác bãi biển, máy sàng cát bãi biển

Thỏa thuận

Phường Hàng Bột, Quận Đống Đa, Hà Nội

Máy làm sạch bãi biển, máy sàng cát bãi biển

Máy làm sạch bãi biển, máy sàng cát bãi biển

Thỏa thuận

Phường Hàng Bột, Quận Đống Đa, Hà Nội

Máy cào rác, làm sạch bãi biển

Máy cào rác, làm sạch bãi biển

Thỏa thuận

Phường Hàng Bột, Quận Đống Đa, Hà Nội

Máy cào rác bãi biển, dọn rác bãi biển

Máy cào rác bãi biển, dọn rác bãi biển

Thỏa thuận

Phường Hàng Bột, Quận Đống Đa, Hà Nội

Máy làm sạch bãi biển

Máy làm sạch bãi biển

Thỏa thuận

Phường Hàng Bột, Quận Đống Đa, Hà Nội

Xe quét đường, xe quét rác nhập khẩu Italia

Xe quét đường, xe quét rác nhập khẩu Italia

Thỏa thuận

Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Xe dọn rác bãi biển đẩy tay CFC

Xe dọn rác bãi biển đẩy tay CFC

Thỏa thuận

Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Máy dọn rác bãi biển Baby Tapiro

Máy dọn rác bãi biển Baby Tapiro

Thỏa thuận

Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Xe cào rác bãi biển, xe dọn rác bãi biển

Xe cào rác bãi biển, xe dọn rác bãi biển

Thỏa thuận

Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Máy nghiền cành cây, máy băm cành cây di động

Máy nghiền cành cây, máy băm cành cây di động

Thỏa thuận

Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Xe dọn rác bãi biển, xe cào rác bãi biển

Xe dọn rác bãi biển, xe cào rác bãi biển

Thỏa thuận

Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Xe dọn rác bãi biển, máy làm sạch bãi biển CFC

Xe dọn rác bãi biển, máy làm sạch bãi biển CFC

Thỏa thuận

Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Máy băm cành nhánh cây, máy băm cành cây
Máy băm cành cây tự thu
Xe dọn rác bãi biển kiểu đẩy tay
của 2
VnExpress Fanpage