Đang xử lý...
Top Olympia

Top Olympia

24/05/2016

59 Trần Phú - Hải Châu - Đà Nẵng

*********

*********

Tin đã đăng: 67 tin

Khai giảng khóa học giám đốc kinh doanh CCO tại Đà Nẵng

Khai giảng khóa học giám đốc kinh doanh CCO tại Đà Nẵng

Thỏa thuận

Phường Hải Châu I, Quận Hải Châu, Đà Nẵng

Ưu đãi đầu xuân các khóa học tại Top Olympia

Ưu đãi đầu xuân các khóa học tại Top Olympia

Thỏa thuận

Phường Hải Châu I, Quận Hải Châu, Đà Nẵng

Chào xuân 2018: Ưu đãi 40% các khóa tại Top Olympia

Chào xuân 2018: Ưu đãi 40% các khóa tại Top Olympia

Thỏa thuận

Phường Hải Châu I, Quận Hải Châu, Đà Nẵng

Ưu đãi 50% học phí khóa Kỹ năng bán hàng và CSKH chuyên nghiệp

Ưu đãi 50% học phí khóa Kỹ năng bán hàng và CSKH chuyên nghiệp

3.000.000 VNĐ

Phường Hải Châu I, Quận Hải Châu, Đà Nẵng

Quản trị marketing và kích hoạt IMC

Quản trị marketing và kích hoạt IMC

2.500.000 VNĐ

Phường Hải Châu I, Quận Hải Châu, Đà Nẵng

Chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản

Chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản

3.000.000 VNĐ

Phường Hải Châu I, Quận Hải Châu, Đà Nẵng

Khóa học phân tích đầu tư và kinh doanh chứng khoán

Khóa học phân tích đầu tư và kinh doanh chứng khoán

2.500.000 VNĐ

Phường Hải Châu I, Quận Hải Châu, Đà Nẵng

Khóa học Giám đốc điều hành CEO - Đà Nẵng

Khóa học Giám đốc điều hành CEO - Đà Nẵng

13.000.000 VNĐ

Phường Hải Châu I, Quận Hải Châu, Đà Nẵng

Khóa học Phân tích đầu tư và kinh doanh chứng khoán tại Đà Nẵng

Khóa học Phân tích đầu tư và kinh doanh chứng khoán tại Đà Nẵng

2.500.000 VNĐ

Phường Hải Châu I, Quận Hải Châu, Đà Nẵng

Giám đốc điều hành CEO K1 Quảng Nam

Giám đốc điều hành CEO K1 Quảng Nam

Thỏa thuận

Phường Hải Châu I, Quận Hải Châu, Đà Nẵng

Ưu đãi đặc biệt 50% khóa CEO K1 Quảng Nam

Ưu đãi đặc biệt 50% khóa CEO K1 Quảng Nam

Thỏa thuận

Phường Hải Châu I, Quận Hải Châu, Đà Nẵng

Ưu đãi 50% học phí khóa CEO K1 Quảng Nam

Ưu đãi 50% học phí khóa CEO K1 Quảng Nam

Thỏa thuận

Phường Hải Châu I, Quận Hải Châu, Đà Nẵng

Tuyển sinh lớp kỹ năng quản trị và thu hồi công nợ

Tuyển sinh lớp kỹ năng quản trị và thu hồi công nợ

Thỏa thuận

Phường Hải Châu I, Quận Hải Châu, Đà Nẵng

Khóa học Giám đốc điều hành CEO K41

Khóa học Giám đốc điều hành CEO K41

Thỏa thuận

Phường Hải Châu I, Quận Hải Châu, Đà Nẵng

Kỹ năng quản trị và thu hồi công nợ

Kỹ năng quản trị và thu hồi công nợ

Thỏa thuận

Phường Hải Châu I, Quận Hải Châu, Đà Nẵng

Khóa quản trị nhân sự HRM K29

Khóa quản trị nhân sự HRM K29

Thỏa thuận

Phường Hải Châu I, Quận Hải Châu, Đà Nẵng

Khóa giám đốc điều hành CEO K40

Khóa giám đốc điều hành CEO K40

Thỏa thuận

Phường Hải Châu I, Quận Hải Châu, Đà Nẵng

Khóa học Văn hóa doanh nghiệp

Khóa học Văn hóa doanh nghiệp

Thỏa thuận

Phường Hải Châu I, Quận Hải Châu, Đà Nẵng

Quản trị marketing trong doanh nghiệp

Quản trị marketing trong doanh nghiệp

Thỏa thuận

Phường Hải Châu I, Quận Hải Châu, Đà Nẵng

của 4
VnExpress Fanpage