Đang xử lý...
Đào Thúy Hồng

Đào Thúy Hồng

02/03/2016

*********

*********

Tin đã đăng: 6 tin

Khóa học giám sát thi công dự án CNTT-theo nghị định 102/NĐ-CP
Đào tạo cấp chứng chỉ sơ cấp nghề nâng bậc thợ

Đào tạo cấp chứng chỉ sơ cấp nghề nâng bậc thợ

Thỏa thuận

Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, Hà Nội

Lập và quản lý dự án CNTT, giám sát CNTT

Lập và quản lý dự án CNTT, giám sát CNTT

Thỏa thuận

Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, Hà Nội

Khóa học lập dự toán chi phí đầu tư ứng dụng CNTT

Khóa học lập dự toán chi phí đầu tư ứng dụng CNTT

Thỏa thuận

Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, Hà Nội

Đào tạo cấp các loại chứng chỉ hành nghề toànquốc

Đào tạo cấp các loại chứng chỉ hành nghề toànquốc

Thỏa thuận

Phường Thượng Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Khóa học giám sát thi công dự án CNTT(NĐ 102/CP)

Khóa học giám sát thi công dự án CNTT(NĐ 102/CP)

Thỏa thuận

Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, Hà Nội

VnExpress Fanpage