Phan Sang

Phan Sang

16/02/2016

*********

*********

Tin đã đăng: 16 tin

23 tỷ

Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, TP Hồ Chí Minh

6 tỷ 950 triệu

Phường Tân Quy, Quận 7, TP Hồ Chí Minh

10 tỷ 700 triệu

Phường Tân Kiểng, Quận 7, TP Hồ Chí Minh

6 tỷ 500 triệu

Phường Tân Thuận Tây, Quận 7, TP Hồ Chí Minh

10 tỷ 400 triệu

Phường Tân Quy, Quận 7, TP Hồ Chí Minh

4 tỷ 100 triệu

Phường Tân Thuận Tây, Quận 7, TP Hồ Chí Minh

6 tỷ 500 triệu

Phường Tân Phú, Quận 7, TP Hồ Chí Minh

12 tỷ 400 triệu

Phường Tân Phong, Quận 7, TP Hồ Chí Minh

6 tỷ 850 triệu

Phường Tân Phong, Quận 7, TP Hồ Chí Minh

8 tỷ 450 triệu

Phường Tân Kiểng, Quận 7, TP Hồ Chí Minh

5 tỷ 800 triệu

Phường Tân Thuận Tây, Quận 7, TP Hồ Chí Minh

2 tỷ 850 triệu

Phường Tân Quy, Quận 7, TP Hồ Chí Minh

15 tỷ 800 triệu

Phường Tân Quy, Quận 7, TP Hồ Chí Minh

12 tỷ 500 triệu

Phường Phú Thuận, Quận 7, TP Hồ Chí Minh

7 tỷ 800 triệu

Phường Tân Quy, Quận 7, TP Hồ Chí Minh

8 tỷ 300 triệu

Phường Tân Kiểng, Quận 7, TP Hồ Chí Minh

VnExpress Fanpage