Đang xử lý...
thach.truongthinhphat

thach.truongthinhphat

21/02/2016

*********

*********

Tin đã đăng: 169 tin

U10 Thép ống đúc phi 90mm,ống sắt phủ sơn phi 90,ống thép đúc đen

U10 Thép ống đúc phi 90mm,ống sắt phủ sơn phi 90,ống thép đúc đen

22.000 VNĐ

Phường Thuận Giao, Huyện Thuận An, Bình Dương

Thép ống đúc phi 114mm,ống sắt đen phi 114// dn 100,ống thép hàn đen

Thép ống đúc phi 114mm,ống sắt đen phi 114// dn 100,ống thép hàn đen

22.000 VNĐ

Phường Thuận Giao, Huyện Thuận An, Bình Dương

D1 ống sắt phi 76, thép ống đúc phi 76mm, ống thép hàn đen phi 76

D1 ống sắt phi 76, thép ống đúc phi 76mm, ống thép hàn đen phi 76

22.000 VNĐ

Phường Thuận Giao, Huyện Thuận An, Bình Dương

H2S ống thép đúc phi 60mm,ống thép hàn đen phi 60 dày 4ly,ống thép đen

H2S ống thép đúc phi 60mm,ống thép hàn đen phi 60 dày 4ly,ống thép đen

22.000 VNĐ

Phường Thuận Giao, Huyện Thuận An, Bình Dương

H2S ống thép đúc phi 60mm ống thép hàn đen phi 60 dày 4ly ống thép đen

H2S ống thép đúc phi 60mm ống thép hàn đen phi 60 dày 4ly ống thép đen

22.000 VNĐ

Phường Thuận Giao, Huyện Thuận An, Bình Dương

KM12 Thép ống đúc phi 49,ống thép mạ kẽm phi 49mm,ống thép hàn đen 49

KM12 Thép ống đúc phi 49,ống thép mạ kẽm phi 49mm,ống thép hàn đen 49

22.000 VNĐ

Phường Thuận Giao, Huyện Thuận An, Bình Dương

Thép ống đen phi 168,ống thép đúc phủ sơn phi 168,ống thép hàn đen 168

Thép ống đen phi 168,ống thép đúc phủ sơn phi 168,ống thép hàn đen 168

22.000 VNĐ

Phường Thuận Giao, Huyện Thuận An, Bình Dương

HD thép ống đúc phi 273,ống sắt tròn phi 273,ống thép mạ kẽm phi 273

HD thép ống đúc phi 273,ống sắt tròn phi 273,ống thép mạ kẽm phi 273

22.000 VNĐ

Phường Thuận Giao, Huyện Thuận An, Bình Dương

Q12 Ống sắt phi 76,ống thép đúc đen phủ sơn phi 76,ống thép nhập khẩu

Q12 Ống sắt phi 76,ống thép đúc đen phủ sơn phi 76,ống thép nhập khẩu

22.000 VNĐ

Phường Thuận Giao, Huyện Thuận An, Bình Dương

K1 Thép ống phi 60mm,sắt ông mạ kẽm phi 60,thép ống đúc nhập khẩu ph 6

K1 Thép ống phi 60mm,sắt ông mạ kẽm phi 60,thép ống đúc nhập khẩu ph 6

22.000 VNĐ

Phường Thuận Giao, Huyện Thuận An, Bình Dương

Thép ống đúc phi 168,ống sắt phi 219 phi 325 phi 406,ống thép đúc

Thép ống đúc phi 168,ống sắt phi 219 phi 325 phi 406,ống thép đúc

22.000 VNĐ

Phường Thuận Giao, Huyện Thuận An, Bình Dương

HD Thép ống đúc đen sch40 phi 114,ống thép phi 114,ống thép lò hơi phi

HD Thép ống đúc đen sch40 phi 114,ống thép phi 114,ống thép lò hơi phi

22.000 VNĐ

Phường Thuận Giao, Huyện Thuận An, Bình Dương

D80 Thép ống đúc phi 90,ống sắt nhập khẩu phi 90,ống thép phủ sơn phi

D80 Thép ống đúc phi 90,ống sắt nhập khẩu phi 90,ống thép phủ sơn phi

22.000 VNĐ

Phường Thuận Giao, Huyện Thuận An, Bình Dương

PB Thép ống đúc phi 76mm,ống thép hàn mạ kẽm phi 76,ống thép đúc TQ 76

PB Thép ống đúc phi 76mm,ống thép hàn mạ kẽm phi 76,ống thép đúc TQ 76

22.000 VNĐ

Phường Thuận Giao, Huyện Thuận An, Bình Dương

Thép ống đúc phi 60mm,ống thép hàn đen phi 60,ống thép đúc mạ kẽm 60

Thép ống đúc phi 60mm,ống thép hàn đen phi 60,ống thép đúc mạ kẽm 60

22.000 VNĐ

Phường Thuận Giao, Huyện Thuận An, Bình Dương

Thép ống đúc nhập khẩu phi 27,ống thép TQ phgi 27,ống sắt tiêu chuẩn A

Thép ống đúc nhập khẩu phi 27,ống thép TQ phgi 27,ống sắt tiêu chuẩn A

25.000 VNĐ

Phường Thuận Giao, Huyện Thuận An, Bình Dương

Thép ống đúc ph 21mm,ống sắt đen China phi 21,ống thép đúc mạ kẽm 21

Thép ống đúc ph 21mm,ống sắt đen China phi 21,ống thép đúc mạ kẽm 21

27.500 VNĐ

Phường Thuận Giao, Huyện Thuận An, Bình Dương

Thép ống phi 273,ống thép nhập khẩu phi 273 dày 4.78,ống thép đúc

Thép ống phi 273,ống thép nhập khẩu phi 273 dày 4.78,ống thép đúc

22.000 VNĐ

Phường Thuận Giao, Huyện Thuận An, Bình Dương

Thép ống đúc phi 140, ống sắt nhập khẩu phi 140mm, sắt ống phi 140

Thép ống đúc phi 140, ống sắt nhập khẩu phi 140mm, sắt ống phi 140

22.000 VNĐ

Phường Thuận Giao, Huyện Thuận An, Bình Dương

của 9
VnExpress Fanpage