Đang xử lý...
phuthinhsolar2012

phuthinhsolar2012

30/03/2017

*********

*********

Tin đã đăng: 15 tin

Quạt năng lượng mặt trời 12V

Quạt năng lượng mặt trời 12V

220.000 VNĐ

Phường Phú Trung, Quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh

Ti Vi 12V - 25 inch điện năng lượng mặt trời Phú Thịnh Solar

Ti Vi 12V - 25 inch điện năng lượng mặt trời Phú Thịnh Solar

2.750.000 VNĐ

Phường Phú Trung, Quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh

Tủ đông – tủ mát năng lượng mặt trời 12V – 24V

Tủ đông – tủ mát năng lượng mặt trời 12V – 24V

16.500.000 VNĐ

Phường Phú Trung, Quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh

Tủ lạnh NLMT 12V-24V Phú Thịnh Solar

Tủ lạnh NLMT 12V-24V Phú Thịnh Solar

11.400.000 VNĐ

Phường Phú Trung, Quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh

Tủ đông 12V-24V Năng lượng mặt trời Phú Thịnh Solar

Tủ đông 12V-24V Năng lượng mặt trời Phú Thịnh Solar

16.500.000 VNĐ

Phường Phú Trung, Quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh

Quạt năng lượng mặt trời 12V

Quạt năng lượng mặt trời 12V

220.000 VNĐ

Phường Phú Trung, Quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh

Ti Vi 12V - 25 inch điện năng lượng mặt trời Phú Thịnh Solar

Ti Vi 12V - 25 inch điện năng lượng mặt trời Phú Thịnh Solar

2.750.000 VNĐ

Phường Phú Trung, Quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh

Tủ lạnh năng lượng mặt trời

Tủ lạnh năng lượng mặt trời

16.400.000 VNĐ

Phường Phú Trung, Quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh

Tủ đông – tủ mát năng lượng mặt trời 12V – 24V

Tủ đông – tủ mát năng lượng mặt trời 12V – 24V

16.500.000 VNĐ

Phường Phú Trung, Quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh

Tủ lạnh NLMT 12V-24V Phú Thịnh Solar

Tủ lạnh NLMT 12V-24V Phú Thịnh Solar

11.400.000 VNĐ

Phường Phú Trung, Quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh

Ti Vi 12V - 25 inch điện năng lượng mặt trời Phú Thịnh Solar

Ti Vi 12V - 25 inch điện năng lượng mặt trời Phú Thịnh Solar

2.750.000 VNĐ

Phường Phú Trung, Quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh

Quạt năng lượng mặt trời 12V

Quạt năng lượng mặt trời 12V

220.000 VNĐ

Phường Phú Trung, Quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh

Tủ đông – tủ mát năng lượng mặt trời 12V – 24V
Inverter Sine chuẩn 24V – 2.000VA
Tủ lạnh năng lượng mặt trời động cơ không chỗi than
VnExpress Fanpage