Nâng cao năng lực quản lý dành cho quản lý cấp trung

5.000.000
Nội dung
Phần 01: Nâng cao kỹ năng giao tiếp- gắn kết nhân sự dành cho quản lý

1.1 Kỹ năng quản trị cảm xúc

1.2 Những nguyên tắc tâm lý thuyết phục trong giao tiếp

1.3 Các thuật trong giao tiếp thuyết phục

1.4 Kỹ năng gắn kết nhân sự với mục tiêu chung của tổ chức
Phần 02: Những kỹ năng cần thiết dành cho quản lý

2.1 Lập kế hoạch – Tổ chức thực hiện công việc

2.2 Giám sát, đánh giá hiệu quả làm việc

2.3. Tạo động lực cho nhân viên

2.4. Huấn luyện, kèm cặp nhân viên

2.5. Kỹ năng giao việc ủy quyền

2.6. Giải quyết vấn đề & ra quyết định
Thông tin người dùng
  • quangcaoonline86
  • 20-07-2016
  • Tòa Nhà Sabay, số 88 Yên Thế, Phường 2, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh

TagsTP Hồ Chí MinhTuyển sinh, tuyển dụngTuyển sinh

{{----}}