Đào tạo, cấp chứng chỉ y sĩ răng hàm mặt cấp tốc - 6 tháng

12.000.000
Nội dung
CHƯƠNG TRÌNH HỌC
STT Môn học Đơn vị học trình Số tiết Số ngày ôn thi
LT TH TT Cộng
1 Mô học răng 2 15 15 2
2 Giải phẫu răng 3 30 30 2
3 Giải phẫu hàm mặt 1 15 15 1
4 Dụng cụ nha khoa 1 30 30 1
5 Vật liệu nha khoa 2 30 30 2
6 Chữa răng 2 30 30 2
7 Thực hành chữa răng 2 60 60 2
8 Nhổ răng 4 60 60 2
9 Bệnh học răng 2 30 30 1
10 Bệnh lý vùng hàm mặt 3 30 30 2
11 Tổ chức, hành chính nha 2 15 15 1
12 Giáo dục nha khoa 3 15 15 2
13 Thực tập lâm sàng 10 528 528
14 Thực tập tuyến cơ sở 1 40 40
CỘNG 38
Thông tin người dùng

TagsTP Hồ Chí MinhTuyển sinh, tuyển dụngTuyển sinhchứng chỉ y sĩ răng hàm mặt cấp tốc

{{----}}