Thép ống mạ kẽm,thép ống đen phi 76,phi 89,phi 168,phi 325,phi 355,406

Thương lượng
Nội dung
Thép ống mạ kẽm phi 76,phi 89,phi 168,phi 325,phi 355,406,thép ống đen phi 76,phi 89,phi 168,phi 325,phi 355,406 .thép ống phi 76,phi 89,phi 168,phi 325,phi 355,406 .ống thép phi 76,phi 89,phi 168,phi 325,phi 355,406.ống thép đúc phi 273,thép ống đúc phi 406.thép ống đúc phi 508.thép ống đúc phi 355

ống thép 406mm x 13mm x 6m ↔ 7m ↔ 8m
ống thép 165mm x 5mm x 6m ↔ 6,8m
ống thép 219mm x 5mm ↔ 8mm x 6m ↔ 7,8m
ống thép 34mm x 3.4mm ↔ 7mm x 5.5m ↔ 8m
ống thép 133mm x 6.0mm ↔ 12mm x 4,5m ↔ 10,5m

ống thép 355mm x 6.5mm x 6m ↔ 12m
ống thép 355mm x 8mm x 6m
ống thép 42mm x 4mm ↔ 5mm x 6m
ống thép 73mm x 5mm x 6m
ống thép 69mm x 10mm x 5.5mm ↔ 8.8m
ống thép 90mm x 5.5mm x 6m

ống thép 508mm x 26mm x 11m
ống thép 610mm x 10mm x 6,2m ↔ 8,2m
ống thep 457mm x 16mm x 6,8m
ống thép 325mm x 19mm x 3m ↔ 11m
ống thép 273mm x 9mm x 6m ↔ 10mm
Thông tin người dùng

TagsTP Hồ Chí MinhDịch vụTìm đối tácThép ống mạ kẽmthép ống đen phi 76phi 89

{{----}}