Dịch vụ làm báo cáo tài chính năm 2018 TPHCM

Thương lượng
Nội dung
Hiện nay, các doanh nghiệp mới thành lập, doanh nghiệp có quy mô nhỏ, chưa có nguồn kinh phí nhiều và số lượng nghiệp vụ phát sinh cũng ít nên sử dụng dịch vụ làm báo cáo tài chính.
Việc sử dụng dịch vụ kế toán trọn gói, dịch vụ làm báo cáo tài chính mang đến nhiều lợi ích cho doanh nghiệp.
Nhiệm vụ của Dịch vụ kế toán tại nhà khi nhận làm báo cáo tài chính năm 2018 cho quý công ty tại Thành Phố Hồ Chí Minh.
1. Thu thập các hóa đơn, chứng từ, sổ sách của doanh nghiệp;
2. Thu thập thông báo về chế độ, hình thức kế toán áp dụng, phương pháp khấu hao TSCĐ;
3. Khảo sát tình hình thực tế, quy trình hoạt động của doanh nghiệp;
4. Rà soát chứng từ, sổ sách kế toán, phân loại và sắp xếp chứng từ;
5. Lọai bỏ, điều chỉnh, chỉnh sửa các chứng từ không phù hợp;
6. Lập các bảng phân bổ công cụ, dụng cụ, phí trả trước, phí chờ kết chuyển;
7. Kiểm tra chi phí lương, BHYT, BHXH…
8. Tính và lập các bảng khấu hao tài sản cố định;
9. Hạch toán kế toán trên phần mềm kế toán chuyên nghiệp;
Thông tin người dùng

TagsTP Hồ Chí MinhDịch vụTìm đối tácdịch vụ làm báo cáo tài chính năm 2018

{{----}}