Thép ống đúc mạ kẽm phi 76, phi 140, phi 168, phi 406

Thương lượng
Nội dung
Thép ống đúc mạ kẽm phi 76,phi 140,phi 168,phi 406,phi 355 a106.thép ống đúc mạ kẽm phi 76,phi 140,phi 168,phi 406,phi 355.thép ống đúc mạ kẽm phi 76,phi 140,phi 168,phi 406,phi 355..thép ống đúc mạ kẽm phi 76,phi 140,phi 168,phi 406,phi 355.thép ống đúc mạ kẽm phi 76,phi 140,phi 168,phi 406,phi 355.thép ống đúc mạ kẽm phi 76,phi 140,phi 168,phi 406,phi 355
ống thép 14inches(mm) x 6.5mm x 6m ↔ 12m
ống thép 14inches(mm) x 8mm x 6m
ống thép 1 ¼inches(mm) x 4mm ↔ 5mm x 6m
ống thép 2 ½inches(mm) x 5mm x 6m
ống thép d69mm x 10mm x 5.5mm ↔ 8.8m
ống thép 3inches(mm) x 5.5mm x 6m
Thông tin người dùng

TagsTP Hồ Chí MinhDịch vụTìm đối tácthép ống đúc mạ kẽm phi 76phi 140phi 168

{{----}}