Tuyển sinh ĐH

240.000
Nội dung
iện Quản lý đất đai và Phát triển nông thôn (QLĐĐ & PTNT) được thành lập theo Quyết định số 2669/QĐ-BNN-TCCB ngày 30/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên cơ sở sáp nhập Bộ môn Quản lý đất đai và Bộ môn Khuyến nông & PTNT.
📚 Viện có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng.

📚 Viện thực hiện chức năng đào tạo nguồn nhân lực ở các bậc; nghiên cứu khoa học; tư vấn, chuyển giao KHCN; sản xuất nông nghiệp theo hướng an toàn và dịch vụ.

📕Tên giao dịch trong nước: Viện Quản lý đất đai và Phát triển nông thôn

📕Tên giao dịch quốc tế: College of Land Management and Rural Development (CLaRD)

📡 Tầng 1, Nhà A3, Trường Đại học Lâm nghiệp, Thị trấn Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội.
Thông tin người dùng
  • Trung Tam ClaRD
  • 20-03-2019
  • Viện quản lý Đất đai và phát triển nông thôn, Trường Đại học Lâm nghiệp. Địa chỉ: Thị trấn Xuân Mai , Hà Nội

TagsTuyển sinh, tuyển dụngTuyển sinhkhuyen nong Pt NT dat dai

{{----}}