Sắp khai giảng lớp tiền lương tháng 2/2020: Hà Nội 7/2, HCM 22/2

Thương lượng
Nội dung
Sắp khai giảng lớp tiền lương tháng 2/2020: Hà Nội 7/2, HCM 22/2
Mục tiêu nâng cao năng lực hay kế hoạch cho cho công việc đều phù hợp, cam kết chất lượng học viên có khả năng đảm nhiệm công việc tiền lương ở công ty VNR500
A. ĐỐI TƯỢNG HỌC VIÊN:
 Nhân viên, chuyên viên Nhân sự, Kế toán, admin (Sinh viên)...mong muốn theo nghề nhân sự mảng C&B;
 Nhân viên, Chuyên viên C&B mong muốn trở thành C&B cao cấp;
 Trưởng Phòng nhân sự, GĐ Nhân sự, Phụ trách nhân sự...muốn nâng cao chính sách nhân sự mảng C&B để tham vấn tốt hơn cho Ban Tổng Giám đốc.
Mô tả
1. K93 Tiền lương&phúc lợi Hà Nội học tối 2,4,6 ngày 07/02/2020, chi tiết:
Form đăng ký: https://forms.gle/rm9zEZGbitk346438
http://tuyendungcaocap.com.vn/nha-tuyen-dung/sv6-ha-noi-07/02/2020-hoc-toi-
Thông tin người dùng

TagsTuyển sinh, tuyển dụngTuyển sinh

{{----}}