Học an toàn hoá chất theo nghị định 113 toàn quốc

600.000
Nội dung
· Căn cứ nghị định 113/2017/NĐ-CP quy định về huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất và cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹthuật an toàn hóa chất.

Công ty cổ phần giáo dục Phương Đông tổ chức khóa đào tạo nghiệp vụ”Huấn luyện an toàn hóa chất như sau “như sau:

I. NỘI DUNG ĐÀO TẠO

1. Huấn luyện đào tạo kỹ thuật an toàn hóa chất đối với lãnh đạo, người quản lý trực tiếp hóa chất (người quản lý) theo tnghị định 113/2017/NĐ-CP(Nội dung huấn luyện phù hợp với tính chất, chủng loại, mức độ nguy hiểm của hóa chất tại cơ sở hoạt động hóa chất và vị trí làm việc của đối tượng được huấn luyện. Cụ thể)

– Những quy định của pháp luật trong hoạt động hóa chất, bao gồm:

+Yêu cầu về cơ sở vật chất, chuyên môn trong hoạt động hóa chất;

+ Trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận, Giấy phép; khai báo hóa chất; phân loại, ghi nhãn hóa chất;

+ Đăng ký sử dụng hóa chất; đăng ký và quản lý hoạt động liên quan đến hóa chất mới; Phiếu an toàn hóa chất;

Xin vui lòng liên hệ 0987577377 Ms.Mai
Mô tả
Huấn luyện an toàn hoá chất theo nghị định 113
Ưu điểm & Ưu đãi
Mở lớp thường xuyên, học phí ưu đãi
Thông tin người dùng

TagsTuyển sinh, tuyển dụngTuyển sinh#lớp huấn luyện an toàn hóa chất#huấn luyện an toàn hoá chất theo nghị định 44#tàil iệu đào tạo an toàn hoá chất#nghị định 113 hoá chất

{{----}}