Dịch vụ cấp nhanh chứng chỉ hành nghề xây dựng hạng 1, hạng 3, hạng 2

20.000
Nội dung
Dịch vụ làm chứng chỉ năng lực xây dựng hạng 1,2,3 tại Bộ Xây Dựng và Sở Xây Dựng nhanh nhất, chính xác, chi phí thấp.
Hỗ trợ hướng dẫn hồ sơ kê khai năng lực tổ chức hoạt động xây dựng nhanh gọn.
Hỗ trợ hồ sơ thi chứng chỉ hành nghề xây dựng cá nhân

– Căn cứ nghị định 100/2018 ngày 16/07/2018 của Chính Phủ quy định hướng dẫn về việc cấp chứng chỉ năng lực cho tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng.
– Căn cứ chương IV mục 2 điều kiện năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức theo nghị định 59/2015.
– Căn cứ điều 1 nghị định 42/2016 của Chính Phủ về sửa đổi và bổ xung nghị định 59/2015 về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.
– Căn cứ thông tư 17/2016 của Bộ Xây Dựng về việc hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề cho tổ chức và cá nhân tham gia hoạt động xây dựng.
-Căn cứ điều 57 Nghị định số 100/2018/NĐ-CP. Doanh nghiệp, tổ chức tham gia hoạt động xây dựng không có chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng không được tham gia đấu thầu.
Doanh nghiệp của bạn hoạt động trong lĩnh vực xâ
Thông tin người dùng
  • hue
  • 17-02-2016

TagsTuyển sinh, tuyển dụngTuyển sinhchứng chỉ xd hạng 1 hạng 2

{{----}}