Chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn viên du lịch chuẩn sở DL

1.600.000
Nội dung
HỌC PHÍ LỚP HỌC CHỨNG CHỈ NGHIỆP VỤ HƯỚNG DẪN VIÊN DU LỊCH

Học phí: 1.600.000 - 2.600.000 VNĐ/Khóa
NỘI DUNG ĐÀO TỌA CHỨNG CHỈ HƯỚNG DẪN VIÊN DU LỊCH
Lớp học hướng viên du lịch - chứng chỉ hướng dẫn viên.
- Cung cấp kiến thức về địa lý, kinh tế, lịch sử, văn hóa Việt Nam.
- Hệ thống hóa văn bản pháp luật liên quan đến du lịch.
- Phân tích cách quản trị kinh doanh lữ hành các tuyến du lịch.
- Tiếp cận với khách du lịch cho các bạn phần tâm lý và giao tiếp ứng xử tốt hơn.
- Tổng quan du lịch, hướng dẫn du lịch cho học viên tác nghiệp rèn luyện các kỹ năng nghiệp vụ hướng dẫn viên của một hướng dẫn viên du lịch.
- Trong quá trình học sẽ có những buổi thực tế, hướng dẫn là báo cáo tốt nghiệp cuối khóa.
THỜI GIAN HỌC NGHIỆP VỤ HƯỚNG DẪN VIÊN DU LỊCH
Khai giảng ( khai giảng liên tục hàng tháng).
+ Có lớp Thứ 7, chủ nhật.
+ Lớp 2,4,6 và 3,5,7 ( Học chiều hoặc tối).
Thông tin người dùng

TagsTuyển sinh, tuyển dụngTuyển sinhChứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn viên du lịch

{{----}}