Chứng chỉ an toàn lao động làm việc trong không gian kín

Thương lượng
Nội dung
TRƯỜNG KỸ THUẬT ĐẤT VIỆT thông báo huấn luyện lớp an toàn trong không gian kín. Huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động cho người lao động là một trong những biện pháp quan trọng nhất để giảm rủi ro, chi phí và đảm bảo an toàn cho sản xuất. Nhằm phổ biến kiến thức an toàn trong sản xuất một cách kĩ lưỡng, tạo một môi trường làm việc tự giác.
TRƯỜNG KỸ THUẬT ĐẤT VIỆT thường xuyên khai giảng lớp an toàn lao động, vệ sinh lao động .
Tư vấn trực tiếp: 0938.42.88.44 (Ms.Phụng)
Hồ sơ đăng ký: 2 ảnh 3×4, 01 CMND
Thông tin người dùng

TagsTuyển sinh, tuyển dụngTuyển sinhan toàn lao động không gian kín huấn luyện an toàn lao động

{{----}}